ANNONS

Foto: Dreamstime

Tidigare chef frikänns från misstankar om grovt förtal

En tidigare chef för en verksamhet i Säters kommun har frikänts från misstankar om grovt förtal.

Ärendet gällde uppgifter om en annan person som den tidigare chefen lämnat i en tidningsintervju för ett par år sedan.
Det hela handlar om en tidningsintervju med den tidigare chefen hösten 2016. I intervjun sade hen bland annat saker om målsäganden, gällande personens utbildningar, kvalifikationer och vilken yrkestitel som målsäganden hade eller inte hade samt att vissa saker som målsäganden uppgett om sin yrkesbakgrund inte skulle stämma. Uppgifterna ska ha lämnats på arbetsplatsen i Säters kommun, eller på annan plats i landet.

Målsäganden anser att den tidigare chefen lämnat osanna uppgifter för att orsaka målsäganden skada samt att de uppgifter som lämnats gjorde att målsäganden “blivit utpekad som klandervärd i sitt levnadssätt”.
Därför väckte målsäganden enskilt åtal mot den tidigare chefen och ville att hen skulle dömas för grovt förtal. Enligt målsäganden hade uppgifterna som chefen lämnat i tidningsintervjun medfört allvarlig skada för målsäganden och bland annat gjort att målsäganden förlorat flera anställningar efter att blivande arbetsgivare sökt på hens namn och då hittat och läst tidningsartikeln i fråga. Målsäganden yrkar därför på ett skadestånd på 600 000 kronor för utebliven lön och 75 000 kronor för kränkning för de uppgifter som chefen lämnade i tidningsintervjun.

Falu tingsrätt påpekar i sin dom att det endast är en person som kan hållas straff- och skadeståndsrättsligt ansvarig för innehållet som trycks i en tidning och att denna person i första hand är den ansvarige utgivaren för tidningen i fråga.
I detta fall anser tingsrätten att den tidigare chefen har lämnat uppgifter till tidningens journalister “i ett offentliggörande syfte på ett sådant sätt som omfattas av den grundlagsskyddade meddelarfriheten”. Därmed kan den tidigare chefen alltså inte hållas ansvarig för förtal och inte heller bli skadeståndsskyldig för de uppgifter som hen lämnade till journalisterna om målsäganden.
Därför ogillas åtalet av tingsrätten som dessutom avslår målsägandens begäran om skadestånd.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS