ANNONS

Bärkehus ordförande Ingemar Hellström besöker bygget på Kyrkogatan, här tillsammans med platschef Pär Höök.
Foto: Veronica Rigtorp

Storbygget står klart nästa höst

Smedjebackens nya LSS-boende, som byggs på Kyrkogatan, beräknas stå klart för inflyttning tidig höst 2021.

I kommunens investeringsbudget för 2020 är en av de prioriterade punkterna byggnation av ett nytt LSS-boende. Samhällsbyggnadsutskottet gav Bärkehus i uppdrag att under 2020 bygga ett boende med tio lägenheter på Kyrkogatan 61.
I slutet av april meddelande kommunen att det var klart med entreprenör för nytt LSS-boende på Kyrkogatan.
Det blir Ludvikabaserade byggfirman NJ Bygg AB som uppför det nya LSS-boendet på Kyrkogatan 61. Totalt rör det sig om tio lägenheter och en personalbostad.
Totalt lämnade sju firmor anbud av vilka NJ Bygg AB alltså fick uppdraget.

Det var i slutet av 2019 som samhällsbyggnadsutskottet gav Bärkehus i uppdrag att uppföra ett nytt LSS-boende då kommunen länge saknat ett boende för personer med lättare stödbehov.
Nu är alltså upphandlingsförfarandet färdigt och markarbetet genomfört och byggnationen i full gång.
– Byggstarten har gått bra och vi följer tidplanen, säger Pär Höök, platschef på NJ Bygg.
Pandemin har inte drabbat bygget.
– Till en början fanns oro för leverans av byggmaterial, men det har inte varit något problem.
– Vi räknar med att få upp taket inom tre veckor, berättar Pär Höök när tidningen träffar honom den 10 september.

Nu är det tre man plus platschef som jobbar på bygget. Efterhand som taket kommer på och arbetet börjar inomhus, kommer de att bli fler för varje vecka.
– Men när vi kommer inomhus blir det nog bort åt en 10-15 man som mest.
Det finns en speciell detaljplan för Kyrkogatan som tog fram efter BO-91(svensk bostadsmässa i Dalarna 1991). Här ska det byggas träfasad och se gammaldags ut, så det smälter in i resten av den gamla bebyggelsen utefter Kyrkogatan.

LSS-boendet kommer att ha en färgsättning, där ena huskroppen har en gråaktig färg och den andra en gul, båda huskropparna kommer att färgmässigt hållas ihop av gröna foder runt dörrar och fönster.
– Det är slutbesiktning i juli, så förhoppningen är att det ska stå klart för inflyttning tidig höst 2021, säger Ingemar Hellström, ordförande Bärkehus.

Den totala kostnaden för boendet förväntas landa på 30 miljoner kronor.
Tanken med det nya boendet är att det ska vara anpassat för personer med lättare stödbehov.
– Det har varit en efterlängtad lösning ett längre tag. Det känns fantastiskt bra att vi nu kommer till skott och bygger, säger omsorgsnämndens ordförande Monica Forsgren, på kommunens hemsida.
Kommunen har utrett möjligheterna att bygga om befintliga kommunala lokaler men dragit slutsatsen att ett nybygge är bästa lösningen. Valet föll på den kommunalägda tomten på Kyrkogatan 61.
– Ett jättefint centralt läge med hästar betandes utanför fönstret. Det är en lugn miljö men också nära till centrum, kommenterar Bärkehus ordförande Ingemar Hellström.
Här blir det också en fin innergård med ett räddat äldre äppelträd.
Ett antal personer har redan hört av sig och är ivriga att flytta in. Även någon som vill flytta hem till Smedjebacken finns med i kön.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS