Stora Tuna tackade sin herde


Foto:
Högtidligt med biskopar och många präster, men också lekfullt med mycket värme präglade kyrkoherde och hovpredikant Ann-Gerd Janssons avtackning i Stora Tuna kyrka.

Festmässan innehöll det mesta en kyrkobesökare kunde önska sig. Efter inledande klockringning blev det procession där barnkören från Torsång kom gående med palmblad i händerna, strax bakom medverkande körer och präster samt biskopar.
Ann-Gerd Jansson höll i både sin predikan och även sitt tal till församlingen en personlig ton där hennes kärlek till sitt jobb och sin församling tydligt framkom.
Mot slutet av det gedigna gudstjänstprogrammet vidtog avtackningen med avtäckning av porträttet som är målat av Lars Östling.
Tre tal hölls, där Ulla Nordlien från arbetsgivaren var först ut med det mest omfattande och personliga talet som byggde på tacksamhetens plan.
Ett litet axplock ur talet:
Allt har sin tid – brukar du ofta säga, och nu har vi kommit till den dag då vi får framföra vårt tack till dig, inledde Ulla talet.
Vi säger om dig att du inger tillit, alltid tillgänglig och nåbar, strukturerad, utstrålar stabilitet och trygghet, ordning och reda och värnar om båda våra kärnverksamheter. Och du är alltid dig själv.
Ulla presenterade avtäckningen av porträttet och överlämnade också den gåva som Ann-Gerd fick personligen, en kalk som bär namnet Varnhem och en patén som bär namnet Varia. Ann-Gerd tackade för den fina gåvan och gav den tillbaka för att användas i Stora Tuna kyrka.
Därefter tog biskop Mikael Mogren till orda och på ett lekfullt sätt höll sitt tal. Från arbetskollegorna var det prästen Carl-Magnus Reinerstedt som framförde talet.
Ann-Gerd fick också ett miniporträtt av porträttet ett så kallat gicletryck.
Gudstjänsten var planerad av Ann-Gerd Jansson medan själva avtäckningen av porträttet och kringarrangemangen planerades av Ulla Nordlien.
Ann-Gerds avtackning hölls i Stora Tuna kyrka till vilken övriga gudstjänster sammanlysts, antalet besökare uppsteg till 479 stycken.
Ann-Gerd Jansson har arbetat som präst i Borlänge sedan 1975 och som kyrkoherde sedan 2002. Ann-Gerd är också hovpredikant. Hon går i pension den 31 december.
Deltog gjorde Anna-Gerd Jansson, Stora Tuna kammarkör, Torsångs kyrkokör, Jakobskören, barnkören från Torsång med diktläsning av unge Gustaf Engberg. Lotta Grane på flöjt, Gunilla Norström på trumpet, Oskar Sunnanhagen på violin, kyrkomusikerna Anita Sundmark, Helene Larsson och Eva Lövgren. På orgel återfanns Bengt Granstam. Pastoratets präster, diakoner och konfirmandassistenter och sist men inte minst biskop Mikael Mogren och biskop Rachel Treweek från Gloucester.
Efter gudstjänsten var alla välkomna till samkväm i Stora Tuna prostgård.
Under festmässan återfanns Svenska kyrkans internationella grupp i vapenhuset med försäljning av ljus och änglar till förmån för Julkampanjen. Kollekten för dagen gick också till deras verksamhet.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

BORLÄNGE. Det svenska flygbolaget Nextjet ställer omedelbart in alla flygningar. Företaget kommer att ansöka om konkurs, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
BORLÄNGE. "Det saknas fortfarande 165 sommarvikarier till den sociala sektorn. Vi gör vårt yttersta för att lösa situationen och för att kunna ge så bra vård och omsorg som möjligt."
BORLÄNGE. Meteorgatans servicebostäder är klara och hyresgästerna i de tio lägenheterna har flyttat in. Det firades med ballonger, lite buffé och besök hos boende som ville visa sin nya lya.