ANNONS

Traktorernas storlek gentemot omgivningen vittnar om Stora Stötens smått oerhörda gap. Längst ned till vänster i bild återfinns området där fjolårets sättning i marken uppstod och som nu återställts till hälsosammare status.
Foto: Sonny Jonasson

Stora Stötens gruvliga golv förärades rotfyllning

FALUN Stora Stötens “golv” är 331 år gammalt. I fjol gav det vika. – Säkerheten är något som vi jobbar med varje dag, säger verksamhetschefen Anna Björkman.

Falu gruva har också sedan tidigare ett kontinuerligt och rigoröst säkerhetsarbete. Det krävs i en verksamhet med så pass monumentala miljöer och med en historia längre än månen tur och retur.
Man har nyligen skannat området i fågelperspektiv via drönare, och har nu kunnat anta flertalet mätpunkter som ytterligare stärker förmågan att övervaka gruvans nyckfulla natur.

Anledningen är den sättning – cirka tio meter i diameter – som förra året drabbade marken nere i dagbrottet Stora Stöten. Marken i fråga är ett av tiden paketerat hopkok av rasmassor från den stora implosion som drabbade gruvan 1687 – vilket också skapade länets och kanske ett av landets allra mest besökta tomrum.
– Vi har expertis knuten till verksamheten som kartlägger rasrisker och bistår oss i hur man bör tänka och arbeta med gruvsäkerheten, förklarar Anna Björkman, Falus gruvas verksamhetschef.
– Det har genomförts tre större projekt med fokus på säkerhet, och även bland annat simuleringar och tester som syftat till att undersöka risken för ett eventuellt ras vid gångstigen ned till Stora Stöten, exemplifierar hon.

Flera sekel av påfrestningar orsakade av väder och vind – inte minst regn samt smältvatten – har satt sin prägel på den med tiden bräckliga marken, vilket accelererat risken för att den på något vis kan rämna. I september i fjol gjorde den gamla plätten allvar av sina planer.
– Det inträffade med största sannolikhet dagtid, och det upptäcktes av en gruvguide vid en av våra gruvturer, berättar Anna Björkman.
Sedan händelsen har gruvans säkerhetskonsult bevakat fallet genom att över tid följa utvecklingen och få insyn i om några förändringar skulle uppstå i Stora Stötens terra firma.
Nu har man genomfört åtgärder för att återställa den berörda biten av dagbrottets gångplatå.

När ett tillbud av dylik art uppstått föreligger dessutom en ovisshet huruvida den intilliggande marken också antagit samma porösa natur och måhända planerar ge vika framöver. Därför har entreprenörer på gruvans uppdrag tagit det säkra före osäkra och fyrat av en bomb i hålet.

På så vis gjorde man sig kvitt närliggande känsliga partier och har därefter på rekorderligt sätt kunnat fylla igen platsen med ett helt knippe av lastbilsflak framkörda, rimlig materia.
I dagsläget känner man sig trygg i förvissningen om att den aktuella arealen är vid god vigör.
– Men marken på ett område som Falu gruva rör sig hela tiden, och säkerheten är något som vi jobbar med varje dag, säger Anna Björkman.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 45 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS