Stora förändringar på Tiskenparkeringen

Genomfart mellan Strandvägen och Korsnäsvägen är från 2 januari ej längre möjlig via Tiskenparkeringen.
Foto: Sonny Jonasson
FALUN. Tiskenparkeringen i centrala Falun har lidit brister i trafiksäkerhet. Därför genomförs nu ändringar för in- och utfarter. Detta för att minska trafikfaran och undvika olyckor.

Trafikläget vid Tiskenparkeringen är i nuläget långtifrån optimal. Kommunen vidtar åtgärder för att förbättra det hela.
Från den 2 januari gäller en försöksperiod då parkeringen fördelas på tre olika sektioner med separerade infartsmöjligheter.

– Vi har haft återkommande incidenter på parkeringen. Tillsammans med driftsentreprenörer och parkeringsvakter har vi kommit fram till att trafiksäkerhetsriskerna är allt för stora. Kommunen väljer därför att agera innan eventuella olyckor inträffar, säger trafikingenjör Jens Ståbi till falun.se.

I och med det nya upplägget upphör också genomfarten mellan Korsnäsvägen och Strandvägen.
– Det är många som haft åsikter om den lösningen redan från början. Vi har kunnat konstatera att en för hög andel bilister bara åker igenom parkeringen och att hastigheten varit alldeles för hög ur trafiksäkerhetssynpunkt, säger Jens Ståbi och fortsätter:
– På en parkering ska du kunna känna dig trygg och inte behöva anpassa dig till genomfartstrafik, när du kliver ur bilen.

I praktiken innebär förändringen följande fysiska scenario. Från Korsnäsvägen kommer den som parkerar att kunna nå mittendelen av parkeringen, via infart under den ovanliggande järnvägsviadukten. Här finns 85 parkeringsplatser. Vid infart från Strandvägen gäller den västra och östra delen av parkeringen. Det är parkeringszonerna i närmast riktning mot Tiskens vårdcentral respektive Resecentrum.

Den västra delen har 85 parkeringsplatser och den östra 207.
– Vi gör det här försöket av trafiksäkerhetsskäl. Under 2018 kommer sedan en utvärdering att göras, innan ett slutligt beslut fattas i frågan, säger Jens Ståbi.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 02 2018

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

BORLÄNGE. Trafikverket i Borlänge rekryterar fler medarbetare. För att få en flexibel, kreativ och kostnadseffektiv arbetsplats där alla ryms på en adress planeras nu en renovering.
LUDVIKA. Krafttanken invigdes med pompa och ståt. Sockenstugeparken fylldes till brädden med folk som ville delta.
LUDVIKA z Nordic Iron Ores genomförbarhetsstudie visar att goda förutsättningarna för en lönsam gruvdrift, en investering på 2,4 miljarder som betalar sig på 5,6 år.