ANNONS

Ett exempel där ett rör saknas.
Foto: Ludvika kommun

Stora fel och brister på vattenledningen

Ny utredning visar stora fel och brister på vattenledningen. Nu har Ludvika kommun genomfört en omfattande undersökning av delar av vattenledningen som NCC lagt.

I en utredning som lämnats in till Falu tingsrätt 21 december presenteras fel och brister av tidigare okänd omfattning av vattenledningen som NCC lagt mellan Ludvika och Grängesberg. Bland annat finns det tre sträckor där det saknas rör.
– Vi har hållit på med det här projektet sedan 2011 och nu kommer det fram så här graverande fakta, säger Leif Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.
Först efter att NCC hävde kontraktet, har Ludvika kommun kunnat göra omfattande undersökningar av ledningen. Dessa visar hål, inläckage, hoptryckta ledningar och tre sträckor som fyllts igen, men där det helt saknas rör. Vid inspektionerna har 417 fel påträffats, motsvarande i genomsnitt ett fel var 33:e meter.

Det har med andra ord aldrig varit möjligt att ta vattenledningen i drift.
– Dessa förhållanden bekräftar att det saknas samband mellan den otäta ledningen och Ludvikas projektering. Skälet till varför ledningen aldrig kunnat tas i bruk beror uteslutande på de omfattande utförandefel som NCC ansvarar för, säger Leif Pettersson.
Vattenledningen mellan Ludvika och Grängesberg ska förse Spendrups bryggeri med vatten och fungera som reservvattenledning för Grängesbergs samhälle, skriver Ludvika kommun i ett pressmeddelande.
Bilderna visar några av de uppdagade felen.

Ett exempel där vatten läcker ut ur ett skadat rör. Foto: Ludvika kommun
Ett exempel där kringfyllning saknas och där röret har flera skador. Foto: Ludvika kommun

Bakgrund
Arbetena med vattenledningen inleddes i september 2012. De skulle ha varit färdigställda under senhösten 2013 – alltså för mer än sju år sedan. Vattenledningen skulle ha tagits i drift den 1 januari 2014.
NCC utförde provtryckningar under vintern 2013-2014. Dessa visade att ledningen inte var tät. Vid slutbesiktningen 2014 konstaterades 130 utförandefel.
Våren 2016 började NCC på eget initiativ felavhjälpande, genom att lägga en ny ledning i samma material. Omkring 3,6 kilometer har lagts på ett korrekt sätt, enligt anvisningarna. Den sträckan har prov¬tryckts med godkänt resultat.
I slutet av 2016 upptäckte NCC återigen läckage på andra delar av ledningen.
Vid årsskiftet avbröt NCC felavhjälpandet och den 13 april 2017 hävde NCC ensidigt entreprenadkontraktet. Ludvika anser att NCC saknar rätt att häva kontraktet.
Den 5 december 2018 lämnade Ludvika kommun genom sitt juridiska ombud in en stämningsansökan mot NCC Sverige. I den yrkar Ludvika kommun att Falu tingsrätt förpliktar NCC att betala drygt 280 miljoner kronor till kommunen.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS