ANNONS

Så här ser det nya skummaterialet ut som kommer att tillverkas i pilotanläggningen i Fors.
Foto: Stora Enso

Stora Enso bygger pilotanläggning i kartongbruket

Stora Enso bygger i Fors kartongbruk en pilotanläggning för tillverkning av Cellufoam, ett lättviktigt, fiberbaserat skummaterial för skyddande förpackningsmaterial och stötdämpning.

Biobaserat skum är förnybart och återvinningsbart. Det kan exempelvis användas inom förpackning för att ersätta oljebaserat polymerskum som idag används i stor utsträckning.
Pilotanläggningen kommer installeras Stora Enso Fors bruk utanför Avesta.
Cellufoam är ett hållbart förpackningsmaterial som ytterligare förbättrar Stora Ensos förutsättningar att ersätta fossilbaserade material med förnybara och återvinningsbara material. I första hand kommer Cellufoam att användas som skyddande förpackningsmaterial för ömtåliga produkter såsom hemelektronik.

Biobaserat skum har även potential att ersätta polymerskum på en mängd olika marknader och användningsområden där efterfrågan på hållbara material ökar, till exempel sportutrustning, värmeisolerad transport och som näringslösning vid odling utan jord.
– Intresset för hållbara förpackningslösningar är redan stort och växer ständigt. Företagen ser sig om efter biobaserade material för att leva upp till sina egna miljömål gällande återvinning, minskat plastavfall och användning av fossilfria material, och samtidigt erbjuda förpackningsprestanda av hög kvalitet, säger Markus Mannström, chef för Stora Ensos division Biomaterials.

Den nya pilotanläggningen kommer att vara en del av Stora Ensos division Biomaterials.
Anläggningen beräknas stå färdig under det fjärde kvartalet 2021. Beslut om kommersialisering kommer att fattas när resultatet av pilotproduktionen har utvärderats.
Investeringen i pilotanläggningen kommer inte att ha någon påverkan på brukets befintliga produktion.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS