ANNONS

Ordförande i kultur och fritidsnämnden Maslah Omar skriver under avsiktsförklaringen.
Foto: Veronica Rigtorp

Stora delar av avsiktsförklaringen “Trevligt lov”

BORLÄNGE. Här kan du läsa en stor del av det som står i avsiktsförklaringen Trevligt lov, som ska ge fler unga tillgång till aktiv och jämlik fritid.

I avsiktsförklaringen Trevligt lov, står bland annat följande:
Både nationellt och regionalt är det många organisationer som verkar främjande och förebyggande för att öka barns och ungas levnads- och fritidsvillkor. Detta arbete sker både på en strategisk och operativnivå. Som exempel har vi organisationer som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar.
Även FN:s barnkonvention med artikel 31, Barn har rätt till lek, vila och fritid hjälper att sätta frågan i sitt rätta ljus. Regionalt har Borlänge, tillsammans med övriga kommuner i Dalarna och region Dalarna år 2015 antagit en strategi som ska verka för att göra Dalarna till Sveriges bästa ungdomsregion.
Lokalt har Borlänge ett starkt och differentierat föreningsliv med ungefär 370 olika föreningar, där 250 av dessa gör verksamhet för cirka 2 000 barn och unga i åldern 0-17 år som lever just nu i Borlänge. Det är idag fler barn och unga som behöver mera stöd än tidigare och behovet av att känna att man är i ett sammanhang med en aktiv fritid är väldigt stort. Av Borlänges barn och unga lever cirka 2000 i en ekonomisk utsatt situation. Det är ungefär 18,7 procent jämfört med 12 procent i riket (Rädda Barnen, Barnfattigdomsrapport 2018).

Med avsiktsförklaring vill RF-SISU-Dalarna, Kultur och Fritidsnämnden Borlänge kommun, AB Stora Tunabyggen, Fastighets AB Hushagen, AB Borlänge Energi och Maserhallen AB främja en aktiv och jämlik fritid. Parterna stöttar och samarbetar med Borlänges föreningsliv på olika sätt genom olika former av bidrag, sponsorsprogram, samarbetsavtal, aktiviteter och utbildning. Med denna avsiktsförklaring tas ett ytterligare steg för att skapa samverkan och synergier som i förlängningen gynnar barn och unga.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS