ANNONS

Karin Åsblom, Niclas Kareld och Anders Åström. Foto: Veronica Rigtorp
Foto: Veronica Rigtorp

Stor oro för ökad trafik vid förskola

– Personligen tycker jag det är så dumt att klockorna stannar, säger Anders Åström. Han är en av alla som engagerar sig och motsätter sig att det byggs en förskola intill Anemonens förskola

Niclas Kareld var den som agerade först när det blev klart att det skulle byggas på grönområdet vid Anemonens nuvarande förskola.
Han har läst in sig på beslutet och sedan tillsammans med Anders Åström och Karin Åsblom genomfört en namninsamling som överlämnats till kommunen.
Niclas har även pratat med nästan alla som var med och tog beslutet, samt bjudit in till en vandring i området.

Oppositionen bjöds också in och har varit hit på vandring och förstått problemen som kommer med den ökade trafiken. Majoriteten har även de lovat att komma.
– Kommunen har skriftligen informerat de som bor absolut närmast om att beslutet att bygga är taget trots att hela stadsdelen påverkas. De hänvisar till den detaljplan från 1965 som ger bygglov på grönområdet. Det är ju helt galet. Området som det ser ut i dag fanns ju inte ens då, säger Niclas Kareld upprört.
På det grönområde som ska bebyggas drivs i dag mycket spontanidrott både vinter och sommar. Här har till exempel Kvarnsvedens IK träning för ett flertal lag.
Nuvarande förskolan ligger fint inbäddad i bostadsområdet Lergärdet. Skolan har i dag plats för drygt 50 barn.
– Vi har ingenting emot nuvarande förskola, poängterar Karin Åsblom.

Det var den 31 mars i år som kommunstyrelsens arbetsutskott tog beslut att bygga en ny större förskola för 150-180 barn på grönområdet intill nuvarande. Det till en kostnad av 74 miljoner kronor.
– På en otroligt dum plats, bygger vi något som inte behövs – för pengar vi inte har, säger Anders Åström, med hänvisning till kommunens stora nedskärningar i förskola och skola.
Problemet menar boende, som skrivit på namninsamlingen mot bygget, är att det kommer att öka trafiken till förskolan markant. Trafik som måste ta sig genom hela bostadsområdet innan den når förskolan.
Genom området går flera cykelvägar med anslutande stråk där cyklister kör genom flera av de större fyrvägskorsningarna i området.

För att ta sig in till förskolan kommer trafiken också att ta sig in och ut på Kvarnsvedsvägen som är mycket trafikerad den tid då folk åker till och från sina arbeten. Och då sannolikt föräldrarna skjutsar sina barn till och från förskolan.
Gruppen som jobbar med frågan har också gett kommunen tre alternativa förslag. Förslag på förskoleplacering som inte innebär att trafiken till och från förskolan går genom bostadsområden.
– I tjänsteskrivelsen om förskolan Furulunds utbyggnadsplaner står det att man måste ta hänsyn till trafiken, men i tjänsteskrivelsen av bygget av nya stora förskolan Anemonen står det inte ett ord om trafiken, säger Niclas Kareld upprört.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS