ANNONS

Foto: Arkivbild

Stöd för att minska klimatpåverkan

AVESTA/NORBERG. Den som har en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan kan söka investeringsstöd från Klimatklivet till lokala och regionala åtgärder. Det finns också separata stöd för laddstationer att söka både för privatpersoner och andra aktörer.

Förutom åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet finns andra önskade effekter. Bland annat spridning av ny teknik, bättre hälsa och sysselsättning. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade.
De som beviljats stöd är exempelvis företag, kommuner, regioner, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.
Åtgärder som fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme. Det går inte längre att söka stöd för informationsinsatser inom Klimatklivet.

Ansökningarna bedöms i första hand utifrån vilken klimateffektivitet åtgärderna har. Det innebär minskning av utsläpp under åtgärdens livslängd delat med investeringskostnaden. Andra kriterier är bland annat att åtgärden får inte vara lönsam utan stöd. Det får inte innebära produktion av förnybar el som kan omfattas av elcertifikat. Åtgärden får inte handla om att reducera utsläpp inom handeln med utsläppsrätter, om det inte innebär att ta tillvara restvärme. Innan åtgärden kan påbörjas ska det ha beslutats om stöd. Åtgärden ska vara genomförd senast våren 2026.

rose-marie eriksson

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS