ANNONS

Karsten Dyhrberg Nielsen, vd Stim.
Foto: Christian Gustavsson

Stim: “Krisen slår hårt mot hela musikbranschen”

Stim låter meddela att man i sin regi håller ett vakande öga på musikbranschen. – Covid-19-krisen slår hårt mot hela den svenska musikbranschen, säger Stims vd Karsten Dyhrberg Nielsen.

Stim – Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå – berör i sina senaste utskick till anslutna musiker den för främst livemusiken nu svåra tid som råder i pandemin.
Gällande själva grundruljangsen ämnar man lämna lugnande besked.
– Stims verksamhet fortsätter som vanligt och varken service eller handläggningstider påverkas i nuläget. Det gäller även kommande utbetalningar, som vi har fullt fokus på, säger vd Karsten Dyhrberg Nielsen.
Vad som också framhålls är att man under året sett musikbranschen gå samman i enad röst gentemot beslutsfattare, och detta för att få gehör i vad man beskriver som en extremt utsatt tid.
Under rubrik av branschorganisationen Musiksverige har lägesrapporter skapats och krav ställts på politiska åtgärder för att rädda Sveriges musikliv.

Man tycker sig nu också se en större insikt inom politiken om hur både branschen drabbas och hur angeläget det är att göra mer för densamma.
– Covid-19-krisen slår hårt mot hela den svenska musikbranschen. Stims senaste prognos över 2020 jämfört med föregående år visar på minskade intäkter för livemusik med cirka 85 miljoner kronor, vilket är en minskning med 70 procent. På bakgrundsmusikområdet är prognosen en nedgång med 20 procent. Vad som händer under 2021 beror såklart på hur smittspridningen ser ut men tyvärr kommer vi behöva räkna med fallande utlandsintäkter.
Dyhrberg Nielsen utvecklar i kungörelsen från Stim:
– En försiktigt positiv nyhet är regeringens förslag på ny covid-19-lagstiftning som ska möjliggöra mer träffsäkra åtgärder som inte i onödan hindrar verksamhet som kan genomföras smittsäkert. Hur lagen kommer att påverka branschen i praktiken vet vi inte ännu.

Stim inflikar också att man i medlemsutskick nyligen informerat berörda musiker om en i medlemsenkäten ny frågeställning som sätter fokus på hur medlemmarna påverkas av den rådande situationen.
Karsten Dyhrberg Nielsen:
– Vi fortsätter göra allt vi kan för att både stötta er och påverka politiker i denna svåra tid. Tveka inte att höra av dig till oss med frågor och funderingar. Tack för samarbetet, ta hand om er och varandra.

Enligt regeringen handlar ovan nämnda lag i första hand om att kunna vidta åtgärder som hindrar smittspridning, utan att lägga onödiga begränsningar på sådant som kan genomföras smittsäkert. Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 10 januari 2021. Den nya lagen ska gälla tillfälligt och upphöra att gälla vid utgången av september 2021. Mer om detta står att läsa på regeringen.se i den proposition som den 4 januari överlämnades av regeringen till riksdagen.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS