ANNONS

Falu Energi & Vatten noterar ett starkt ekonomiskt resultat för 2019 – 123 miljoner kronor. Positivt för såväl företag som kunder, då vd Per Dahlberg redogör för en investeringstung verksamhet. I prisnivå ligger Falun på plats 75 av landets 290 kommuner.
Foto: Sonny Jonasson

Starkt år för Falu Energi & Vatten

FALUN 2019 förlänade fint flyt för Falu Energi & Vatten. Koncernen gör ett ekonomiskt resultat om nästan 123 miljoner kronor. – Det är ett väldigt bra resultat, säger vd:n Per Dahlberg.

Budget skrevs för 103 miljoner kronor. Att utfallet blev cirka 20 procent bättre beror delvis på anslutning av en vindkraftpark på Enviksberget och lägre ränta än budgeterat. Basverksamheten i form av den dagliga leveransen till kunderna uppges också bidragit.
Undantaget är kraftvärmeverksamheten som inte nått budgeterade intäkter samt en minskad elproduktion. Sistnämnda på grund av skadad turbindel i en elgenerator, vilket påverkat elproduktionen sista kvartalet 2019.

På pluskontot betonas också medarbetarnas kostnads- och effektivitetstänk.
– Effektivitet är ett av våra värdeord och det är viktigt att vi kan leva upp till det. Inte minst med tanke på att flera av våra verksamheter bedrivs som reglerade monopol och kunden inte kan välja någon annan leverantör.
– Jag är stolt över våra medarbetare, framhåller Per Dahlberg i en kungörelse från energiföretaget.

Vidare bemöts aspekten att som kommunalt bolag göra ett väldigt bra resultat – något som kan ifrågasättas, inte minst i anslutning till priser.
Per Dahlberg:
– Även om vi gör ett starkt resultat räcker det inte till våra utgifter för investeringar. Det finns alltså inga pengar ”över”, utan vi måste till och med låna lite. Med tanke på hur viktiga dessa investeringar är för nuvarande och framtida kunder är det lättare att förstå varför vi behöver ett bra resultat.
– Om du jämför våra priser med utvecklingen i landets övriga kommuner, så ligger Falun lägre än medelkommunen. Det visar den årliga prismätningen Nils Holgersson, utvecklar Dahlberg i ämnet.

I denna mätning hamnar Falun på plats 75 av Sveriges totalt 290 kommuner. Fyra pinnhåls avancemang jämfört med 2018. Per Dahlberg bekräftar också att bolagets uttalade mål är att nå placering 50 i sammanhanget.
Nämnda investeringar har placerat 278 miljoner kronor fördelade på 241 olika projekt.
Några av de större tilldrar sig vindkraftparken i Enviksberget, elnät- och fiberutbyggnad i Toftbyn, utbyggnad av vatten och avlopp i Kniva samt förbättringar av vattenkraftverket vid Gopen.

Av resultatet på 123 miljoner tillfaller också 18 mille ägaren Falu kommun, i så kallat koncernbidrag.
– Sedan några år tillbaka lämnar vi totalt 18 miljoner kronor till ägaren. Det känns bra att det finns förståelse för den investeringstunga verksamhet vi bedriver och att ägaren låter så mycket som möjligt stanna kvar i bolaget. Det gör att vi på sikt kan minska våra lån, avslutar Per Dahlberg.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS