ANNONS

Pandemin orsakar ekonomiskt trångmål för många idrottsföreningar och även studieförbund. Falu kommun och Dalarnas Försäkringsbolag meddelar nu båda att pengasupport är på gång för att bistå föreningslivet i kämpiga tider.
Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Stärkande stålar till sargade klubbar

FALUN Idrottsföreningar och studieförbund tilldelas ekonomiskt stöd. – Många föreningar har det tufft i spåren av corona, säger Svante Parsjö Tegnér (L).

Pandemins konsekvenser drabbar många idrotter, då träningar, tävlingar och matcher tvingas skjutas upp eller ställas in helt. Därtill tappar man inkomster från planerade evenemang och känner också av ett minskat stöd från många företag, som i sin tur också står inför ekonomiska utmaningar.
Falu kommun meddelar därför att kultur-och fritidsnämnden beslutat att inte betala ut några pengar till bidragsformen “övriga ändamål” under våren 2020. Dessa medel ska i stället hjälpa föreningar som annars riskerar att inte klara sin ekonomi.

Stödet från kultur- och fritidsnämnden ska enligt uppgift ses som en del av de olika extra stöd som föreningslivet kommer att kunna få, och ska samordnas med de nationella stöden och utformas i dialog med Dalarnas idrottsförbund och övriga kommuner i Dalarna.
Även studieförbunden stöttas ekonomiskt, då man tappar betydligt i form av kursavgifter samtidigt som ordinarie fasta verksamhetskostnader finns kvar.
Svante Parsjö Tegnér, ordförande i kommunens kultur- och fritidsnämnd, kommenterar:
– Nämnden tog ett beslut om att även stötta studieförbunden ekonomiskt. Årets bidrag delas ut som planerat, även om en del arrangemang blir svåra att genomföra.
– Den verksamhet som genomförs 2020, och som påverkas negativt, ska inte heller ligga till grund för bidrag kommande år. På så sätt kan kommunen begränsa de ekonomiska skadorna som studieförbunden drabbas av.

Dalarnas Försäkringsbolag aviserar också de ett utökat stöd om 2,5 miljoner kronor utöver den vanliga pengasupport man tilldelar föreningar, som enligt företaget är cirka 200 till antalet i länet.
– Vi vet att många föreningar nu har eller kommer att få en svår situation ekonomiskt i det väldigt speciella läge vi befinner oss, säger Peo Nordahl, sponsringsansvarig på Dalarnas Försäkringsbolag.
– Vi har därför beslutat att detta år skjuta till 2,5 miljoner kronor extra, förutom vårt ordinarie stöd till de föreningar vi samarbetar med. Detta i förhoppningen att kunna göra lite skillnad för dem den närmaste tiden.
Samtliga berörda föreningar har kontaktats med besked om detta stöd, som kommer att utbetalas inom kort, meddelar Dalarnas Försäkringsbolag.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS