ANNONS

Ing-Marie Andersson, till vänster, överlämnade en Dalahäst från Länsföreningen HjärtLung i Dalarna till Lena Hed som tack för hennes insatser i Hedemoraföreningen.
Foto: Kaare Andersson.

Stark drivkraft avtackades

DALARNA. Drivkraft avtackad när HjärtLungföreningen i Hedemora avvecklar verksamheten.

För 49 år sedan, 1972, bildades Föreningen HjärtLung i Hedemora. 48 år senare tvingades föreningen genomföra två extra årsmöten för att få ett medlemsbeslut om att man lägga ner verksamheten. Detta då det under en längre tid varit svårt att rekrytera medlemmar som varit beredda att leda verksamheten.
I samband med avvecklingen erbjöds det 70-tal medlemmar som tillhörde föreningen att flytta över till någon av grannföreningarna i Avesta eller Borlänge alternativt att stå kvar som medlemmar enbart i Riksförbundet.
En av de starkaste drivkrafterna i föreningen, Lena Hed, som tillhört och varit aktiv de senaste 15 åren avtackades nyligen vid en informell ceremoni av Länsföreningen HjärtLung Dalarna.
Hon uppmärksammades för allt det arbete hon lagt ner i att hålla igång föreningens verksamhet, bland annat som kassör, men också som ansvarig för att kalla samman till möten och trivselträffar. Hon var också ansvarig för att avvecklingen kunde genomföras på ett ordnat och stadgeenligt sätt.

Ing-Marie Andersson, som representerade Länsföreningens styrelse, överlämnade en Dalahäst som tack för Lenas insatser och som ett minne av HjärtLungföreningens viktiga betydelse som språkrör för hjärt- och lungsjuka.
Lena, som endast har 38 procent lungkapacitet på båda lungorna på grund av KOL-sjukdom och som genomgått cancerbehandling, kommer nu att ägna sig åt att ta kortare promenader samt att sköta bokföringen i familjeföretaget samt hjälpa till i sonens företag med administrativa uppgifter.
– Än finns orken kvar, säger Lena avslutningsvis och vandrar iväg med sin Dalahäst.

Insänt av
Kaare Andersson

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS