ANNONS

“Vi har många så pass svaga patienter, med avsevärt nedsatt immunförsvar, att det är otroligt viktigt att hålla smitta i allmänhet och coronaviruset i synnerhet borta från avdelningarna”, säger Nathalie Zangaro, sjuksköterska på Falu lasaretts medicinklinik.
Foto: Sonny Jonasson

Stänger dörren – för patienternas bästa

DALARNA Coronaviruset härjar världen. Smittorisken är mycket hög och effekterna drabbar hela samhället. Beredskap på bred front råder nu i Dalarna. I allra högsta grad sjukhusen.

Coronaviruset nådde nyligen Dalarna, och i skrivande stund är 25 fall, varav 1 dödsfall, konstaterade i länet.
På händelsernas insida återfinns vårdpersonalen.
– I ett längre perspektiv är det tyvärr bara att räkna med att antalet smittade kommer öka, säger Nathalie Zangaro, sjuksköterska på avdelning 23 tillhörande Falu lasaretts medicinklinik.

Hon ger en lägesrapport inifrån kampen mot coronaviruset.
– Det gäller som sagt besöksförbud för anhöriga, men det finns utrymme för undantag.
– Har du en svårt sjuk anhörig får du självklart besöka denne, men det ska så att säga inte vara något spring på avdelningarna, förklarar Nathalie.
Och lyfter en annan, för personalen sannolikt kännbar, aspekt av coronaviruset.
– Man måste i större utsträckning vara hemma med sina barn på grund av det här. Det resulterar i färre personal i arbete, vilket kan bli tufft i längden.

Hon och kollegorna är också extra uppmärksamma på lätta förkylningssymptom, och stannar då hemma från jobbet.
Vilket är av betydelse på den stora och för lasarettet centrala medicinkliniken.
– Ja, jag skulle säga att vi har många så pass svaga patienter, med avsevärt nedsatt immunförsvar, att det är otroligt viktigt att hålla smitta i allmänhet och coronaviruset i synnerhet borta från avdelningarna.

Nathalie framhåller att det främsta vapnet mot viruset är hårt hållna hygienrutiner.
– Och det är på samma sätt som vi alltid jobbar, vilket är en styrka när det nu råder extra känsliga tider.
Hon bekräftar att medicinkliniken för närvarande inte behöver anta särskilda metoder till följd av coronaviruset, men att man ständigt uppdateras via Folkhälsomyndigheten och regionens riktlinjer.

Om personalen misstänker förekomst av coronavirus på kliniken vidtar man åtgärder och nyttjar skyddskläder i paritet med ett influensautbrott.
– Lyckligtvis har vi inte haft något utbrott av coronavirus. Om vi misstänker smitta genomför vi provtagning.
Känner du personligen rädsla för coronaviruset och covid-19?
– Nej, inte direkt för egen del. Men för patienterna. Det är dem man tänker på, säger Nathalie Zangaro.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS