ANNONS

– Det är en fantastisk plats, så rofylld men ändå så stadsnära konstaterar Peter Sennblad.
Foto: Mikael Eriksson

Stadssjön ska bli en tillgänglig oas

HEDEMORA . Arbetet med att utveckla det kommunala naturreservatet Stadssjön går vidare. År 2020 ska arbetena vara klara och området tillgängligt .

En havsörn uppenbarar sig som om scenen skulle vara regisserad. Peter Sennblad, landskapsstrateg hos Hedemora kommun, guidar runt i Stadssjöns naturreservat. Även så här under hösten och vintern bjuder Hovranområdet på många naturupplevelser.
– Det är ett fantastiskt område, konstaterar han och berättar om de arbeten som gjorts och ska göras.

Huvudentré till Stadssjön kommer att bli via Hamre Återvinningsstation, där ska parkeringsplatser för bilar och bussar ställas i ordning.
Mycket har annars handlat om att återskapa en våtmarksmosaik med häckningsöar för det rika fågellivet, samt att anlägga en ny vandringsled. Leden kommer att knyta ihop Stadssjön med Lilla Älvgångens naturreservat, och med de centrala delarna av Hedemora.

Som besökare i reservatet får man via vandringsleden uppleva en rad olika naturtyper, allt från öppna strandängar till svämlövskog och näringsrika slättsjöar. Vandringsleden inom Stadssjöns reservat blir runt tre kilometer lång, nästan helt utan nivåskillnader.
– Om man utgår från Vasahallen kan det bli en åtta kilometer lång vandring, säger Peter.
Genom den nya vandringsleden har området har tillgänglighetsanpassats, vilket gör det möjligt för personer med rörelsehinder att besöka reservatet.

Sedan tidigare har en restaurering av betesmarken gjorts och området vårdas nu av betande djur, vilka ser till att hålla landskapet öppet och fritt från igenväxning.
Än är dock allt inte klart, bland annat återstår en del arbeten på vandringsleden. Det ska även byggas fågeltorn och rastplats med vindskydd. Allt ska vara klart under 2020.
Det 50 hektar stora naturreservatet Stadssjön bildades av Hedemora kommun. Det gränsar till länsstyrelsens naturreservat Lilla Älvgången som är 60 hektar stort. Båda finns inom Hovranområdet och är Natura 2000-klassade. Hovranområdet är känt som en av Mellansveriges viktigaste rastlokaler för fåglar, i synnerhet vår och höst går det att se svanar, gäss, och annan sjöfågel och vadare på väg till och från sina häckningslokaler. Rosenfinken är en karaktärsfågel för området.

Förhoppningen är att satsningen ska locka såväl Hedemorabor som turister att besöka området.
I arbetet med att utveckla området säger Peter Sennblad att de hämtat inspiration från Örebro och hur de utvecklat Oset/Rynningeviken, ett annat centrumnära naturreservat.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Norberg) vecka 02 2019. 

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS