ANNONS

En man från Hedemora kommun har åtalats misstänkt för åtta brott. Bland annat ska han ha förvarat stöldgods och dynamit i sin bostad där det även ska ha odlats cannabis. Obs: Bilden är tagen i ett annat sammanhang.
Foto: Dreamstime

Sprängämnen och cannabisodling ska ha hittats i bostad

HEDEMORA En man från Hedemora kommun har åtalats för en rad brott. Han ska ha smugglat narkotika samt förvarat stöldgods och dynamit i sin bostad där det även ska ha odlats cannabis.

Mannen i fråga är i 30-årsåldern och bosatt i Hedemora kommun. Han har nu åtalats vid Falu tingsrätt misstänkt för åtta olika brott. Det handlar om två fall av narkotikabrott, två fall av häleri, samt ett fall vardera av narkotikasmuggling, dopningsbrott, brott mot vapenlagen och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

I början av februari 2019 ska ett paket ha tagits om hand av tullen på Arlanda. Paketet, som ska ha varit adresserat till mannen, innehöll drygt 10 000 kapslar tramadol, som är narkotikaklassat.

En månad senare gjorde polisen en husrannsakan i mannens bostad i Hedemora kommun. Där ska man, enligt åtalet, ha hittat en större mängd narkotika, en större mängd dopningspreparat, 271 stycken kulammunition och en hagelpatron.

Vidare ska polisen ha hittat explosiva varor i form av 72 gram dynamitsprängämne, en larmmina och 13 gram krut som mannen ska ha förvarat i bostaden utan att ha tillstånd till det. Man ska även ha hittat 83 solglasögon, som hade stulits, liksom gods som strålkastare, kylare, stereodelar, turbomätare och andra bildelar som ska ha stulits från ett företag i Hedemora kommun.

Dessutom ska polisen ha upptäckt att det framställdes cannabis i bostaden. Drygt 1,2 kilo cannabis ska ha anträffats på platsen, liksom odlingsutrustning och emballage.

Som bevisning lägger åklagaren fram förhör med den åtalade mannen samt med ett vittne som berättat om sin kännedom om mannens bostad med tillhörande förråd.
Åklagaren lägger även fram en rad fotografier på sakerna som ska ha anträffats i mannens bostad under husrannsakan samt beslagsprotokoll, sakkunnigutlåtande från (NFC) Nationellt Forensiskt Centrum, och analysresultat som, enligt åklagare, ska visa att mannen har begått brotten som han misstänks för.

Den åtalade mannen förnekar samtliga brott som han misstänks för. I förhör med polisen har mannen bland annat uppgett att andra personer har bott i hans bostad och att han inte visste om paketet med narkotika och inte heller hade kännedom om att det förvarades sprängämnen och ammunition i bostaden.

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Hedemora/Säter) nr 36, 2020.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS