ANNONS

Sparkrav kan kosta nio städare jobben

HEDEMORA. Nio personer riskerar att bli av med sina jobb hos Hedemora Kommunfastigheter. Detta sedan bildningsförvaltningen sagt upp städavtalet med Kommunfastigheter.

I bildningsnämndens budget för 2019 ingår att kostnaderna för städning av kommunens skollokaler ska minskas med 3,4 miljoner kronor. Den riskbedömning som de fackliga organisationerna gjort visar röd flagg på en rad punkter.
Det pekas bland annat på att risken är hög att damm i slöjdsalarna kommer att ge allergiska besvär, att elever kommer att sluta duscha då idrottshallarna kommer att upplevas som smutsiga, en försämrad fysisk arbetsmiljö och att övriga yrkesgrupper får en ökad arbetsbelastning. Men också att kommunen kommer att bryta mot lagar och regler när det gäller hygienkraven i matsalar och hemkunskapssalar.

Mer konkret innebär besparingen att samtliga klassrum, sporthallar, biblioteket kommer att få städat varannan dag. Något som står i kontrast mot Folkhälsoinstitutets råd och riktlinjer som säger att samtliga lokaler där elever vistas bör städas dagligen. Samtliga toaletter kommer att städas dagligen
Lokaler för personal kommer att städas en gång per vecka. Förskolorna undantas från neddragningarna.

Utförare av städningen är Hedemora Kommunfastigheter, utifrån besparingskravet så har bildningsförvaltningen sagt upp avtalet med dem.
Neddragningen motsvarar 25 procent av städverksamheten och kommer att träda i kraft från oktober 2019.
– Det är en betydande förändring, säger Erik Kristiansson, vd för Hedemorabostäder och Kommunfastigheter.

Han säger vidare att för dem är det skapt läge och att de måste anpassa verksamheten till detta. Därför har Kommunfastigheter och Kommunal haft förhandlingar och kommit överens om storleken på besparingen. Och att den motsvarar nio tjänster.
Nu kommer arbetet med att fastställa turordningslistor och om någon har företräde till någon tjänst att inledas.
– Vi veta att många är oroliga, säger Erik Kristiansson.

Ann-Ci Steneryd, ordförande för Kommunal i Hedemora, säger i en kommentar att det nu återstår att se vad bildningsnämnden kommer att ta för beslut vid sitt sammanträde i början av april. Om de då håller fast vid sparkravet. Men hon ser inte att det är möjligt att genomföra neddragningen av städningen.
– Det har inte varit överstädat med 25 procent sedan tidigare.
I stället vill hon att bildningsnämndens budget utökas.
– Jag hoppas att politikerna tar sitt förnuft till fånga, säger hon.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 12 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS