ANNONS

Första spadtaget för Nya Gylle skola. Från vänster Elsa Bergman, Lovisa Peil, Monica Lundin (L) barn-och utbildningsnämndens ordförande, Tilde Zetterström, Helmer Styffe, Jan Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande, Thelma Åkerström, Alva Sewelid, Håkan Wigholm distriktscehf Skanska samt Tomas Rosenquist huvudprojektledare Borlänge kommun.
Foto: Veronica Rigtorp

Spadtag för nya Gylle skola

BORLÄNGE 541 miljoner kronor är avsatta för nya Gylle skola. Byggstart markerades med flera rejäla spadtag av bland annat skoleleverna själva.

Elevrådsrepresentanterna på plats för att ta spadtaget, Tilde Zetterström och Lovisa Peil som går i åttonde klass, kommer inte att gå kvar på skolan när den första etappen är klar.
De tycker de fått dålig information om vad som sker med byggplanerna.
– Vi har frågat rektorerna några gånger, men de har inte vetat något de heller.
Gylle grundskola är en av Dalarnas största och har länge varit i stort behov av underhåll, då den byggdes för över 50 år sedan.
– Renoveringsbehoven var så stora att det var vettigare att bygga en ny skola, säger Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Borlänge.

Antalet elever i skolans upptagningsområde beräknas öka fram till 2027. För att ge elever och personal de bästa förutsättningarna för trivsel och lärande, både nu och i framtiden, behöver kommunen bygga om Gylle skola.
Preliminär byggtid är 2020-2026. Ambitionen är att delar av verksamheten ska kunna flytta in i den första färdigställda etappen vid årsskiftet 2022/2023.
Nya Gylle skola är ett efterlängtat projekt. Men flertalet av eleverna som går där i dag kommer inte att hinna ta skolan i bruk innan de går ut nionde klass, då den preliminära byggtiden alltså är hela sex år.

Mycket jobb har lagts ned på säkerheten som är prio ett, då bygget pågår jämte ordinarie verksamhet på skolan.
– Det har varit den största utmaningen att få verksamheten att fungera och att det ska vara tryggt, berättar Tomas Rosenquist, Borlänge kommuns huvudprojektledare.
– Vi har inte byggt i den här omfattningen tidigare. Säkerhetsaspekten har också varit något man tagit hänsyn till i valet av entreprenör. Denna ska vara någon som orkar hålla ut med den höga säkerheten som behövs under alla sex år bygget pågår.

Gylleskolans elever som var med och topg första spadtaget till Nya Gylle skola. Från vänster Tilde Zetterström, Lovisa Peil, Helmer Styffe, Elsa Bergman, Alva Sewelid och Thelma Åkerström. Foto: Veronica Rigtorp

Rivning och evakuering tar även det lång tid och skolan byggs i tre olika etapper. När en etapp är klar ska en del verksamhet flytta in i den nya etappen, medan nästa rivs och förbereds för byggnation. Vilket innebär rockader hela byggtiden.
Skolan har i dag 900 elever och kommer när den är klar att rymma hela 1 200 elever. Den är redan nu Dalarnas största grundskola.
– Den är en av de större skolorna vi byggt i regionen, säger Håkan Wigholm, distriktschef Skanska.
– Gylle skola har länge varit i behov av åtgärder, dels på grund av stora renoveringsbehov men också för att elevantalet ökar. Den nya skolan är mycket efterlängtad av elever och personal och vi har jobbat länge för det här. Det är otroligt skönt att vi är i gång, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Monica Lundin (L).

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS