ANNONS

Elisabeth Svennblad, projektledare för nya avfallssystemet på WBAB, visar alternativ 1 Standard som alla hushåll automatiskt får om de inte aktivt gör ett annat val före 1 november på de abonnemangsval som nu skickas ut.
Foto: Veronica Rigtorp

Sortera mera med nytt system

LUDVIKA. Dags för val av nytt avfallsabonnemang. Standard eller mini är frågan, eller dela kärl med grannen kanske.

Nu skickar WessmanBarken Vatten & Återvinning, WBAB, ut information om abonnemangsvalet till den som har villa eller fritidshus i Ludvika kommun.
WBAB, passade förra helgen på att visa de nya sorteringskärlen samt besvara frågor kring det nya avfallssystemet när Björnhyttans återvinningscentral höll öppet hus.

För dem som missade tillfället att se och höra om det nya systemet kommer fler tillfällen. Bland annat ger sig WBAB ut på turné i kommunen med tio olika stopp under oktober.
– Då har vi bland annat med oss de nya sorteringskärlen så att folk får se de olika alternativen, säger Elisabeth Svennblad, projektledare för det nya avfallssystemet på WBAB.

De nya kärlen står också uppställda på Björnhyttan och Fredriksbergs återvinningscentraler.
Under 2019 införs ett nytt avfallssystem för att förenkla och förbättra sorteringen av avfall för boende i Ludvika kommun. Det innebär att alla hushåll, företag och verksamheter ska sortera ut sitt matavfall och restavfall, i stället för att som i dag, blanda det i samma soppåse.

Som första Dalakommun kommer WBAB också att erbjuda dem som bor i villa eller har fritidshus hämtning av förpackningar och tidningar/returpapper direkt vid hemmet.
Hushållen i de kommuner som redan i dag har den här typen av insamlingssystem är överlag väldigt nöjda med fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar/returpapper.
– Hushållen uppskattar enkelheten och att de slipper stöket med att lagra och frakta förpackningarna till en återvinningsstation. En annan positiv effekt är att förpackningarna som felaktigt hamnar i restavfallspåsen minskar rejält genom fastighetsnära insamling, säger Sabine Dahlstedt, vd vid WessmanBarken Vatten & Återvinning (WBAB)

Mängden restavfall minskar när matavfall och förpackningar sorteras ut. Det betyder att en mindre andel avfall går till förbränning och mer går till materialåtervinning. Det omhändertagna matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel, och förpackningar och tidningar/returpapper återvinns, vilket är bättre både ekonomiskt och miljömässigt.
– Vi kommer att genomföra en omfattande informationskampanj så att alla som berörs får god kännedom om hur sorteringen fungerar praktiskt, hur kärlen ser ut och vad de olika abonnemangen innebär. Redan nu finns det mycket information på vår webbplats, och vi fyller på med mer information efter hand, avslutar Elisabeth Svennblad.

Publicerad i Annonsbladet (Ludvika/Smedjebacken) vecka 41 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS