ANNONS

Maria Kindblom, enhetschef försörjning och sysselsättning, Ann-Christine Magnusson, socialchef och Marie Eklund, förste socialsekreterare på enheten försörjning och sysselsättning ser positivt på att det nu går att ansöka elektroniskt om försörjningsstöd.
Foto: Rebecca Linder

Socialtjänsten i Avesta går online

AVESTA. Sedan 20 oktober kan man ansöka om försörjningsstöd via internet. Tidigare har det enbart gått att göra via en fysisk blankett.

– De flesta myndigheter har många e-tjänster så det är hög tid för oss att också erbjuda det, säger Maria Kindblom, enhetschef försörjning och sysselsättning.
Sedan i april har omsorgsförvaltningen och socialtjänsten arbetat med mot en digitalisering av ansökan om försörjningsstöd och nu är de i hamn.
– Vi gör detta inom den digitaliseringsplan som antagits för omsorgen, säger Ann-Christine Magnusson, socialchef.

Sedan tidigare har till exempel äldreomsorgen infört nattkameror och digitala lås och framöver så arbetar de bland annat för möjligheten till digitala medicinskåp i ordinärt boende och möjligheten till digital dokumentation för Sjuksköterskor och rehab-personal.
Syftet med att införa digital ansökan om försörjningsstöd är dels att minska pappershanteringen, men även att förenkla och göra tjänsten mer lättillgänglig för dem som ansöker och de som jobbar inom socialtjänsten.
– Självklart kommer vi att behöva ha in vissa papper ibland och när man ansöker första gången så görs en mer noggrann kontroll, sedan gör vi stickprovskontroller för att se att informationen stämmer, berättar Maria Kindbblom.

Man kan via sin sida elektroniskt gå in och se sina beslut och beräkningar och man slipper passa telefontider för att kunna få den informationen. Själva utredningsproceduren om man har rätt till bistånd eller inte är densamma som tidigare och lagstadgad. På sikt hoppas man att detta ska leda till att mer tid frigörs för socialt arbete. Det vill säga att jobba ut mot de som har försörjningsstöd med målet att de ska få en egen försörjning i samverkan med arbetsmarknaden och arbetsförmedlingen.
– Att vi får mer tid att träffa klienterna och göra regelbundna uppföljningar, ett mer nära arbete helt enkelt för det är många som behöver stöd och vägledning på olika sätt, framhåller Maria Kindblom.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 43 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS