ANNONS

Marjo Savelius, chef för omsorgsförvaltningen i Hedemora kommun.
Foto: Pär Sönnert

Socialtjänsten har åtgärdat brister

HEDEMORA Förbättrade arbetssätt, nya rutiner, mer personal på flera nivåer. Socialtjänsten har städat upp ordentligt efter de stora brister som 2019 ledde till vitesföreläggande.

Bristerna som uppdagades 2019 efter en granskning av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bestod bland annat i att utredningar inte inleddes när de borde. Vilket gjorde att berörda barn riskerade att fara illa.

Hösten 2020 rapporterade vi om att ett intensivt arbete med att rätta till bristerna hade inletts. Marjo Savelius, chef för omsorgsförvaltningen, medgav utan omsvep då att IVO haft rätt i sin kritik.
– Vi följde inte lagen. Vi inledde inte utredningar där det fanns en signal om att barn utsattes för våld. Enligt lag räcker det med misstanke. Men vi har alltså inte tidigare förstått att man ska utreda det här. Därför har vi haft utbildning i vad lagen säger, så att vi förstår den rätt, sa hon då.

Efter fyra lex Sarah-anmälningar, genomlysning av organisationen och tillsättningar av nya tjänster meddelar man nu från kommunens sida att ett förbättringsarbete har genomförts. Numera finns till exempel en tjänst som kvalitetsutvecklare för individ- och familjeomsorgen efter att omsorgsnämnden fått extra medel. Det har också tillkommit en avdelningschefestjänst med uppgift att hålla ihop allt myndighetsutövande arbete.

Många av bristerna som upptäckts vid granskning bestod i avsaknad av egenkontroll och otydliga arbetssätt. Vilket alltså har åtgärdats så att det numera, enligt omsorgschefen Marjo Savelius, finns ”verktyg och strukturer av rutinmässiga egenkontroller”.
– De ärenden vi arbetar med är barn och unga i utsatta situationer. Vi har ett otroligt stort ansvar i att få det arbetet att fungera. Att vi har rätt kompetenser, tillräckliga resurser och ett arbetssätt som hela tiden kvalitetskontrolleras är en förutsättning för att klara uppgiften och skapa trygghet för dem vi finns till för, säger Marjo Savelius.

Under 2020 fortsatte IVO att granska omsorgsförvaltningens arbete utan att ge några nya anmärkningar. Detta betyder dock inte att IVO har släppt Hedemoras omsorgsförvaltning med blicken. Nyligen meddelade myndigheten att de vill göra ytterligare en kontroll och begärde att få ta del av handlingar från 2020.

Marjo Savelius är inte besvärad utan snarare tacksam över kontrollerna som hon menar ”ger återkoppling på om något inte fungerar” och bidrar till rättssäkerhet.
– Jag är inte orolig utan jag välkomnar IVO:s kritiska ögon eftersom det hjälper oss framåt. Nu ska vi hålla hårt i det vi har byggt upp tillsammans inom individ- och familjeomsorgen. Jag är så stolt över vad mina medarbetare har åstadkommit under den här tiden. Socialtjänsten i Hedemora ska vara en väl fungerande verksamhet och arbetsplats som lever upp till ett gott rykte.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS