ANNONS

Jakobsgårdens vårdcentral hade digitalt besök av Lena Hallengren, med anledning av vårdcentralens höga vaccinationsgrad bland nysvenskar i upptagningsområdet. Från vänster Helen Birhane, Erin Hajo, Hamdi Sheekh, Vesa Junjärvi, Abdullahi Afrah och Susann Sparrman-Arvidsson.
Foto: Veronica Rigtorp

Socialminister nyfiken på hög vaccineringsgrad

BORLÄNGE. Med anledning av Jakobsgårdens vårdcentralens höga vaccinationsgrad bland nysvenskar i upptagningsområdet, gjorde socialminister Lena Hallengren ett digitalt studiebesök.

Hallengren var mycket intresserad av arbetet på vårdcentralen och ville veta hur de lyckats så bra med att nå de grupper i samhället som enligt den nationella statistiken inte nåtts av informationen kring pandemin och vaccineringen lika bra.
Det är också det faktum att det redan innan pandemin har funnits och finns en långtgående strategi på vårdcentralen för arbetet med att nå alla invånare i upptagningsområdet, som legat till grund för den höga vaccinationsgraden.
De riktade muntliga insatserna ökade sedan vaccinationsgraden.
– Det är mycket glädjande att se hur Jakobsgårdarnas vårdcentral med ett metodiskt kontaktarbete har lyckats att nå nysvenskarna i området med budskapet om vaccination. Vaccinationsgraden är lika hög i Jakobsgårdarna som i övriga Dalarna, säger Sofia Jarl (C), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Två nya rapporter från Folkhälsomyndigheten visar att utrikesfödda har drabbats hårdare än svenskfödda av covid-19 och att andelen som vaccinerar sig mot covid-19 är lägre bland utrikesfödda.
När Vårdcentral Jakobsgårdarna i Borlänge märkte att få utrikesfödda i gruppen 60-64 bokade in sig för vaccinering mot covid-19 så aktiverades en reservplan. Vårdcentralens egna tolkar/undersköterskor ringde upp, informerade och bokade in.
Dessutom genomfördes en riktad informations föreläsningar på sociala medier i samarbete med den ideella föreningen Umis. Under vägen har man haft kontakt med flera olika föreningar i området, för att nå ut med informationen.
– Nu har vi hög vaccinationsgrad i samtliga åldersgrupper som erbjudits vaccin. Vaccinering mot covid-19 räddar liv och vi har personal som har kompetens att göra det här säger, Vesa Juujärvi, verksamhetschef Vårdcentral Jakobsgårdarna.

Jakobsgårdens vårdcentral hade digitalt besök av Lena Hallengren. Verksamhetschef Vesa Junjärvi gav en snabb information om vårdcentralen.

De sex personerna under personalen på Jakobsgårdens vårdcentral (VC) som närvarade vid det digitala besöket, presenterade alla sin insats i jobbat.
Först ut var Vesa Jurrjärvi som drog lite kort historik kring VC, där han bland annat berättade att det fanns 13 200 listade patienter och inom VC pratas 20 olika språk.
– Mycket av vår vaccinationsgrad är byggd på tillit och skarp information.
Det har varit en lång process, för att nå ut på bred front och där man tidigare anställd tre tolkar som tillhör vårdcentralen, då det finns ett omfattande behov av tolk.
När VC gick över till webbokningar såg man snabbt en mindre täckningsbokning.
– Då startade vi ett aktivt arbete för att lösa detta, förklarar Vesa Juujärvi.

Jakobsgårdens vårdcentral hade digitalt besök av Lena Hallengren. Från vänster Erin Hajo, bakom skymtar Hamdi Sheekh.

Avdelningschef och vaccineringssamordnare Susanne Sparrman Arvidsson berättade att man haft nära kontakt med Borlänge kommun och strukturerat upp riktlinjerna för arbetet.
– Genom att aktivt ringa upp 18-59-åringar med risksjukdomar har vi fångat upp många av de utomeuropeiska invånarna i upptagningsområdet.
– Patienterna har varit väldigt glada och till och med gråtit av glädje när vi ringt, lägger hon till.
Abdullahi Afrah, specialistläkare, berättade att det florerat falsk information kring covic-19 redan från början, och att det fanns en skeptisk från föreningarna som många utlandsfödda tillhör.
– Därför var det inte svårt att nå ut. Vi byggde förtroende och pratade deras språk.
Det var också det som utmynnade i att föreningen UMIS höll digitala föreläsningar på Facebook (FB).
2 500 personer vad med och lyssnade på FB och det gav effekt. Efter det ökade antalet som ville vaccinera sig.

Socialminister Lena Hallengren på digitalt besök hos Jakobsgårdens vårdcentral. Specialistläkare och biträdande verksamhetschef Helen Birhane och undersköterskan och tolken Erin Hajo (blårock).

Tolk och undersköterskorna Erin Hajo och Hamdi Sheekh berättar att de följer patienterna från första samtalet och vidare genom hela vårdkedjan, samtidigt som de jobbar som undersköterskor.
Nu fick de extra uppdrag genom vaccineringen, då de ringde samtal, bokade vaccineringstider och hjälpte till med att fylla i hälsoblanketter.
Specialistläkaren och biträdande verksamhetschef Helen Birhane sa att de var glada över att ha kommit så långt med vaccineringarna, men också att de än bara är halvvägs.
På eget initiativ har de börjat arbete med att skapa videofilmer med objektiv och neutral och korrekt information på flera olika språk. Som de hoppas kommer att spridas på Facebook, Instagram och genom föreningar och andra kanaler.
Detta då de sett att den population som finns i upptagningsområdet inte nås av information.
– Vi strävar efter att skydda våra patienter, genom att ge god och jämlik vård till alla våra patienter, berättar Helen Birhane.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS