ANNONS

Emil Forslund, Planerare/Utredare väghållning på teknisk kontoret, Avesta känner att de är bra förbereda inför den kommande vintern.
Foto: Rebecca Linder

Snöbudgeten redan spräckt med miljoner

AVESTA. 2018 års budget för snöröjning och vinterväghållning ligger på drygt 7, 2 miljoner kronor och kommunen har redan haft kostnader för drygt 11,5 miljoner kronor.

– I fjol hade vi redan haft två snölarm vid den här tiden, säger Emil Forslund, planerare/utredare inom väghållning.
Efter förra vintern så ligger de alltså redan på minus 4,3 miljoner kronor i årets budget. Men kommer snön så kommer det självklart att snöröjas.
– Det är oerhört svårt att lägga en budget för vinterväghållningen då vädret avgör helt och hållet. Det här den högsta kostnaden för vinterväghållning som vi haft på många många år, säger Emil Forslund.

2019 års budget är inte fastställd ännu, men klart är att man inte kommer att sänka budgeten. Sedan 1 november finns det beredskap för snöröjning och det kommer det att finnas fram till 31 mars.
– Förra vintern blev ganska extrem, framförallt med olika temperaturväxlingar. Vi gjorde allt vad vi kunde men ändå räckte det inte till, säger Emil Forslund och syftar främst på halkan som var svår att bemästra samt att det var omväxlande minusgrader och plusgrader vilket ledde till att många vägar blev som tvättbrädor och väghyveln gick varm.
– I fjol sandade vi 16 gånger under en period på 14 dagar kring jul och det är klart att det då snabbt drar iväg i kostnader. En total sandning går på 100 000 kronor, säger Emil Forslund.

Det är lättare att hantera stora mängder med snö än just stora temperaturskillnader. Men enligt Forslund så känner de sig mer förberedda inför den kommande vintern och de tror att det kommer att fungera bra. Nytt för i år är att de har infört en snödagbok på kommunens hemsida där man som kommuninvånare kan få löpande information kring vinterväghållningen.
– Vi hämtade inspiration från andra kommuner som har infört snödagbok, till exempel Luleå. Vi kommer även att sprida information om vinterväghållningen genom kommunens Facebooksida, berättar Emil Forslund.

Vinterväghållning
* När det har kommit fem centimeter snö inleds en så kallad prioriterad snöröjning. Då röjs bussgatorna, genomfartsleder, gång- och cykelvägar och de största parkeringarna i centrum.
* När det kommit en decimeter snö gör man en total snöröjning och då röjs alla gator, även villagator.
* Vid en prioriterad snöröjning är det 24 maskiner som är ute och jobbar och vid en total är det 27 maskiner.
* All snö som röjs bort samlas först på hög och fraktas sedan bort till Nordanö industriområde där de har en snötipp.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 47 0218.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS