ANNONS

Trafikverket inför kortare tider för evakueringar och röjningar vid tågstopp. I december 2020 placeras ett så kallat röjningslok i Borlänge.
Foto: Göran Fält/Pressbild

Snabbare evakueringar vid tågstopp

DALARNA z Trafikverket inför kortare tider för evakueringar och röjningar vid tågstopp. I december 2020 placeras ett så kallat röjningslok i Borlänge.

Redan i december i fjol kom de nya röjningsloken till Stockholm och Malmö. Från och med april i år placeras fler lok i andra delar av landet och i december är det Borlänges tur.
Loken placeras ut på olika geografiska platser för att det ska gå snabbare att påbörja ett röjningsarbete efter att ett tåg stannat på rälsen.

Från och med maj månad inför Trafikverket kortare tider för evakueringar och röjningar vid tågstopp. Utanför storstadsregionerna får det ta maximalt två timmar innan evakuering av tågresenärer ska inledas. Röjningen av spåren ska påbörjas inom tre timmar.

I Storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö har merparten av evakueringarna från stillastående tåg sedan december 2019 inletts inom utsatt tid. Flera röjningar av trasiga tåg har inletts inom utsatt tid.
“Att alla röjningar inte har utförts inom utsatt tid beror främst på att det inte finns röjningslok på alla sträckor ännu”, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

– I de evakueringar och röjningar vi har gjort hittills i år har dessa åtgärder också visat sig bidra till ett effektivare arbete. Men det som är absolut viktigast är att det har också faktiskt har lett till att färre tågresenärer blivit strandsatta på stillastående tåg, säger Thomas Pettersson, projektledare på Trafikverket, i pressmeddelandet.

Etableringen av fler röjningslok kommer att pågå fram till 2024. Då ska det finnas röjningslok på 15 platser i landet, för att snabbare kunna röja under trasiga tåg från spåret.

– Snabbare röjning av trasiga tåg ger mer plats på spåret som i sin tur leder till bättre punktlighet för resenärer och godstrafik i hela landet, säger Thomas Pettersson.

Fotnot: Med evakuering menas att tågpassagerarna måste lämna tåget oplanerat, på en annan plats än på en plattform. Röjning är åtgärder efter avslutad räddning, i syfte att undanröja hinder för att få spår trafikerbart efter olycka eller haveri.

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Hedemora/Säter) nr 22, 2020

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS