ANNONS

En positiv framtidssyn och önskemål om fler besök av politiker i skolan, är några av resultaten av LUPP undersökningen. Från vänster, kommunalrådet Fredrik Rönning (S), ungdomsstrateg Matilda Kilström och Bergaskolans elevrådsordförande Felix Boström,
Foto: Veronica Rigtorp

Smedjebacken lyssnar på ungdomarna

SMEDJEBACKEN. Undersökning om ungas livssituation blev film i Smedjebacken. För att nå unga på deras planhalva.

Lupp, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, undersöker ungas livssituation i kommunen. Via en enkät svara unga mellan 13 och 16 år under fjolåret på frågor, om hur de upplever olika delar av sina liv.
Till exempel tyckte en stor majoritet av ungdomarna att det bäst med att bo i kommunen är familj och släkt, kompisar eller flickvän/pojkvän/partner samt närheten till naturen. Och att det är en bra miljö för barn att växa upp i.
– Det säger en del om deras attityd till att bo här och är väldigt glädjande, säger kommunalrådet Fredrik Rönning (S).
– Kunskap om unga baserat på deras egna erfarenheter, är en viktig del i arbetet med att fortsatt erbjuda bra möjligheter för unga i vår kommun, fortsätter Rönning.

När Smedjebackens kommun sammanställt resultaten har man valt att redovisa delar av det i filmformat för ungdomarna, för att väcka deras intresse, för vad som framkom i enkäten.
– Bra film, den gick igenom de viktigaste punkterna. Det är vi som är framtiden, konstaterar Bergaskolans elevrådsordförande Felix Boström, efter att ha sett filmen.
– Det är nog fler som ser en film, som utvecklar det vidare, och då kan det vara något de pratar om även efter filmen, tror Felix Boström.
Filmen visades nyligen på Kyrkskolans högstadieelever i Söderbärke och inom kort kommer Bergaskolans högstadieelever att få se filmen. Filmen kommer sedan att finnas på kommunens sociala medier.
Undersökningen kommer att vara underlag för en handlingsplan som kommunens ungdomsstrateg Matilda Kilström, kommer att sammanställa i september.

I LUPP undersökningen framkom följande:
Majoriteten av ungdomarna som deltog i undersökningen har svarat att de är nöjda med livet i sin helhet, sina kompisar och sin familj. Ungdomarna har i hög utsträckning skattat sin hälsa som mycket bra eller ganska bra under de senaste sex månaderna. I likhet med det nationella mönstret har dock andelen som upplevt att de haft psykosomatiska besvär som exempel ont i magen, svårt att somna, huvud värk eller känt sig stressade under de senaste sex månaderna ökat, främst bland tjejer.

Ungefär hälften av ungdomarna som deltagit i undersökningen vill vara med och påverka i frågor som rör deras kommun och en stor andel av ungdomarna anser att ett ökat inflytande för unga är bra för deras kommun. De som inte vill vara med och påverka har svarat att de kan för lite om hur de ska göra, eller att de inte är tillräckligt intresserade, som de två främsta anledningarna till varför.

Cirka 90 procent av ungdomarna i Smedjebackens kommun har svarat att de ser positivt på framtiden och en stor andel tror att de kommer läsa vidare efter grundskolan, antingen direkt eller senare.

Publicerad i Annonsbladet (Ludvika/Smedjebacken) vecka 17 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS