ANNONS

Undertecknande av avsiktsförklaring för Familjecentral i Smedjebacken. Från vänster Bengt Norrlén ordförande i familje- o och utbildningsnämnden Smedjebackens kommun, Ulf Berg regionstyrelsens ordförande Region Dalarna, Fredrik Rönning kommunstyrelsens ordförande Smedjebackens kommun och Sofia Jarl ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Dalarna.
Foto: Veronica Rigtorp

Smedjebacken får egen familjecentral

SMEDJEBACKEN. Avsiktsförklaring för Familjecentral i Smedjebacken är undertecknad. Central kommer att ligga i samma fastighet som nuvarande vårdcentral.

Familjecentralen ska husera flera verksamheter under samma tak, för lättare samverkan.
I foajén till Smedjebackens vårdcentral undertecknandet avsiktsförklaringen för familjecentral i Smedjebacken. Medverkade gjorde representanter för Smedjebackens kommun samt Region Dalarna.
Tillskapande av en Familjecentral i Smedjebacken är något som är angeläget för både Region Dalarna och Smedjebackens kommun, menar både kommunen och Regionens representanter.
– Vi ska bli bättre på att jobba förebyggande, säger Fredrik Rönning (S), kommunstyrelsens ordförande, Smedjebackens kommun.
Parterna är överens om att gemensamt arbeta för att det startas en Familjecentral, i anslutning till vårdcentralen i centrala Smedjebacken, under innevarande mandatperiod.
En arbetsgrupp bestående av kommunen, kyrkan och landstinget (numera Regionen) har under några år arbetat med frågan. Totalt kommer fyra verksamheter att husera under samma tak.
Genom familjecentralen blir det låga trösklar in i verksamheten och mödra- och barnhälsovården når nästan 100 procent av alla, genom detta kan man komma in i ett tidigare skede och kan ge tidiga insatser i samverkan med till exempel socialtjänsten.
– Vi tror på modellen, idag jobbar vi i stuprör, här har vi allt samlat under samma tak, förklarar Sofia Jarl, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Dalarna.
– Jag är polis i botten, och har träffat allt för många människor som det gått snett för. Där folk har sagt varför gjordes inget tidigare. Det här har vi sett redan i förskolan. Genom det här finns man på plats och det är en låg tröskel till insatser, förklarar Ulf Berg, regionstyrelsens ordförande, Region Dalarna.
Familjecentralen ska vara en fullt ut samlokaliserad verksamhet vars basuppdrag inkluderar följande verksamheter:
• Mödrahälsovård (regionens ansvar)
• Barnhälsovård (regionens ansvar)
• Öppen förskola (kommunens ansvar)
• Socialtjänsten förebyggande verksamheter, familjebehandlare, familjerådgivning (kommunens ansvar).
Dessutom är avsikt att även Ungdomsmottagningen (delat ansvar) och Samtalsmottagningen barn och unga (regionens ansvar), verksamheter samlokaliseras i Familjecentralen.
Till detta kan andra lokala aktörer knytas såsom föreningar, organisationer och myndigheter. Fler uppdrag kan också tillföras om parterna gemensamt beslutar så. Ett gemensamt arbete startas omgående med målsättningen att Familjecentralen kan etableras under 2020. En styrgrupp, bestående av tjänstemän från regionen och kommunen, leder arbetet och stämmer av mot POLSAM Smedjebacken.

Publicerad i Annonsbladet Dalarna, Ludvika/Smedjebacken vecka 3

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS