ANNONS

Smedjebacken bereder för etableringar

SMEDJEBACKEN. Kallt klimat och god elförsörjning lockar utländska företag med serverhallar till Sverige. Smedjebacken gör som många andra kommuner och förbereder industrimark.

En ny detaljplan har vunnit laga kraft och i den finns bland annat ett 75 hektar stort område industrimark, som ligger på båda sidor av Björsjövägen.
Fördelen med det nu finns nya detaljplanerad industrimarken är att kommunen snabbt kan reagera vid en förfrågan eftersom man äger marken, att det finns god tillgång på el.

– Vi är bra rustade med industrimark nu, om det blir etablering nu, om fem eller femton år, eller aldrig, det återstår att se. Men det är var att ha beredskap, säger kommunalrådet Fredrik Rönning.
– Det kommer förfrågningar till som tätt från olika aktörer i utlands, men det är lång väg från förfrågan till att det blir något.

Att det kommer så många förfrågningar från utlandet menar Rönning beror på att Sverige står sig väldigt bra i konkurrensen med sitt kalla klimat för serverhallar, låga elpriser och mycket inhemskt fossilfritt bränsle.

Med större etablering följer också krav.
– Det är inte viktigast att de hamnar hos just oss, utan att de handlar om arbetsmarknadsregionen, förklarar kommunalrådet Fredrik Rönning.
Som menar att det kan vara lika bra för Smedjebacken om de hamnar i grannkommunerna och räknar upp Ovako, Spendrups och ABB som bra exempel.

Publicerad i Annonsbladet (Ludvika/Smedjebacken) vecka 51 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS