ANNONS

Miljöhandläggarna Andreas Ekberg och Mikael Lundberg på Länsstyrelsen Dalarna berättade om Incitament för energieffektiviseringar.
Foto: Veronica Rigtorp

Smarta energilösningar för företag

DALARNA. Projektet Incitament för energieffektiviseringar ger små och stora företag som omfattas av miljötillsyn chansen till tips och råd om energieffektivisering.

Miljöhandläggarna Mikael Lundberg och Andreas Ekberg från länsstyrelsen informerade om projektet Incitament för energieffektiviseringar, som genomför tillsammans med Energimyndigheten.
Projektet vänder sig till små och medelstora företag, som omfattas av miljötillsyn och pågår till 2019.
Via projektet incitament för energieffektivisering kombineras den redan befintliga miljötillsynen i små och medelstora företag, SMF, med energieffektivisering. Det sparar tid samtidigt som fler företag kan nås.

Energimyndigheten har tillsammans med länsstyrelserna kartlagt behovet hos små och medelstora företag samt höjt kommuners och länsstyrelsers kompetens inom energiområdet. Detta för att tillsynspersonalen ska kunna erbjuda den information och de verktyg som företagen behöver för att arbeta med sin energieffektivisering.

Satsningen pågår under perioden 2016–2019 och är indelad i fyra faser. I första fasen kartlade landets länsstyrelser hur de själva samt kommunerna arbetade med energifrågan mot företag. Detta innebar att de företag som faller under länsstyrelsens och kommunens tillsyn blev kartlagda. SMF identifierades sedan inom denna grupp.
Från och med 2018 har SMF kunnat få hjälp från tillsynsmyndigheter med att energieffektivisera.

När företagen energieffektiviserar sänker de sina kostnader, stärker sin konkurrenskraft och värnar om miljön. De följer också de krav som miljöbalken ställer på att alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor.
Projektet är rikstäckande och finansieras av Energimyndigheten.

Just det här projektet delar inte ut några pengar, utan är ett rådgivande projekt, där kunskap och tid är det som bjuds.
Herrarna Lundberg och Ekberg poängterar att deras besök hos företag inte är av karaktären kontroll med efterföljande påföljder, utan endast är rådgivande.
Syftet med projektet är att ge information och rådgivning, att företagen ska hitta sina egna incitament för energieffektivisering och arbeta systematiskt och strukturerat med energifrågan.

All information om projektet finns på Energimyndighetens hemsida. Där fyra filmer på ett lättsamt sätt beskriver hur man kan förändra sin energianvändning.

Källa: Energimyndigheten.se och Länsstyrelsen Dalarnas miljöhandläggare Andreas Ekberg och Mikael Lundberg.

Publicerad i Annonsbladet vecka 42 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS