ANNONS

Lars Isacsson hade gärna sett att Avesta fick fortsätta ha avgiftsfri kollektivtrafik.
Foto: John Leander

Slutet för avgiftsfria bussar

AVESTA Från april 2021 är det slut med avgiftsfri kollektivtrafik i Avesta kommun. Det har Region Dalarnas kollektivtrafiknämnd beslutat. Avestas kommunalråd Lars Isacsson (S) är besviken.

Det har tvistats hett om den avgiftsfria kollektivtrafiken i Avesta under 2020. I korta drag har Region Dalarna krävt att Avesta ersätter Dalatrafik med dubbelt så mycket mot vad man krävt fram till nu. Nio miljoner kronor mot de 4,6 miljoner som betalats via skatteväxling. Det vill säga pengar som kommer från Avestabornas kommunala skatteinbetalningar.

Men efter att Avesta kommun hårdnackat har vägrat den dubbla summan så har nu Region Dalarnas kollektivtrafiknämnd till sist beslutat om att gratis kollektivtrafik ska upphöra från 1 april 2021.
Kommunalrådet Lars Isacsson (S) är nu särskilt upprörd över hur Regionrådet Ulf Berg (M) motiverat beslutet med att Avesta kommun inte ska fortsätta ha en ”gräddfil” jämfört med Dalarnas andra kommuner och att Avestaborna från och med 1 april får lov att betala för sig.
– Vi har inte haft någon gräddfil. Vi har stått för våra kostnader och har gjort det hela tiden, säger Lars Isacsson.

Han tillägger att man från Avestas sida också gått med på att sträcka sig till att betala 6,2 miljoner kronor för att kostnaderna anses högre nu jämfört med 2012. Men inte till nio miljoner.
– Det är incitamentsdelen som vi är helt oense om, säger Lars Isacsson.

Han syftar på ett transportörsavtal som säger att ju fler som reser, desto fler biljetter skulle ha sålts om det fanns en avgift.
Så när Regionen konstaterar att fler reser, vill de ha mer i ersättning. Men detta har kommunen redan täckt i gällande avtal menar Lars Isacsson.
– När vi började med avgiftsfri kollektivtrafik 2012 hade vi 300 000 resor per år. Nu pratar regionen om 800 000 resenärer. Men det hade vi redan 2016, när vi tecknade ett avtal som gäller till 2026.

Regionrådet Ulf Berg (M) menar å sin sida att Avesta har formellt fel i sina beräkningar och att fortsatt avgiftsfri kollektivtrafik i Avesta skulle kunna leda till finansiella problem på regionnivå. Särskilt om fler kommuner ska införa avgiftsfria bussar.
– Det som Avesta inte vill ta in är att vi måste ta hänsyn till 15 kommuner i Dalarna. Redan nu är 75 procent av kollektivtrafiken subventionerad via regionskatten. Om vi skulle införa det här systemet i hela Dalarna blir det 125 miljoner kronor i biljettintäkter som vi inte får in. I praktiken skulle vi då få spara på sjukvården för att ha avgiftsfri kollektivtrafik.

Lars Isacsson är säker på att det kommer att bli negativa följdverkningar när den avgiftsfria kollektivtrafiken försvinner i Avesta kommun.
– Chaufförer förlorar jobbet och det kommer att bli större avstånd inom kommunen. En enkel resa från Horndal till Avesta kommer att kosta 51 kronor. Det blir ett minskat resande och det kan påverka handeln.

Möjligheterna att förhindra att avgiftsfri kollektivtrafik avskaffas ser Lars Isacsson just nu som obefintliga. Han har tidigare nämnt att det kanske skulle gå att starta ett samarbete över länsgränsen, med Sala och Fagersta kommun.
– Men då måste vi gå ur skatteväxlingen i Dalarna. För det krävs ett gemensamt beslut från alla 15 kommuner och Region Dalarna. Men med nuvarande majoritet i Regionen så kommer inte det att hända. Då måste vi få en ny majoritet i regionen i valet 2022.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS