ANNONS

Medborgalöfte i Ludvika undertecknades den 28 mars av kommunalråd Leif Pettersson och lokalpolisområdeschef Mats Lagerblad.
Foto: Ludvika kommun

Skriver på för ökad trygghet

LUDVIKA/SMEDJEBACKEN. Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.
– Upplägget kom med nya polismyndigheten 2015, där vi skulle fokusera på den lokala problembilden tillsammans med andra aktörer, förklarar Mats Lagerblad, lokalpolisområdeschef.
Efter en dialog med medarbetare vid kommunen och polisen samt medborgardialog har en rapport tagits fram över Smedjebackens kommun.

I rapporten har det framkommit att medborgaren känner viss otrygghet i Smedjebacken, statistik visar att centrala Smedjebacken är den mest brottsutsatta delen i kommunen.
Många av faktorerna som framkommit genom dialogerna går att anknyta till varandra, vilket innebär att trygghetsskapande åtgärd kan åtgärda flera otrygghetsfaktorer.
– För att skapa trygghet ska polisen ha ökad synlighet i centrala Smedjebacken och bland annat störa de som bryter mot den lokala ordningsstadgan och lagen, förklarar Fredrik Rönning, kommunalråd (s).

I Medborgarlöftet står det också att polisen ska starta upp flera Grannsamverkansområden efter önskemål.
– Vi har sedan förut åtta grannsamverkansområden, och startade ytterligare åtta stycken under senaste året, förklarar Lars Karlsson kommunpolis för Ludvika/Smedjebacken och Ewa Dagwall ordförande i BRÅ Smedjebacken; Brottsförebyggande rådet.

Andra delar i löftet: Bemanningen på poliskontoret i förvaltningshuset ska fortgå med en gång i veckan förutom under semesterperioder. Under medborgarlöftets löptid ska polisen ha kontakt med de två fritidsgårdarna som öppnar inom kort i kommunen. För att förebygga brott ska polisen tillsammans med kommunen genomföra trygghets vandringar för att upptäcka risker och åtgärda dem. I utomhusmiljön i centrala Smedjebacken ska kommunen verka för att åtgärder vidtas för att undvika störande missbruksproblem.
Uppföljning och utvärdering sker vid ordinarie brottsförebyggande råd.

Medborgarlöftet för Smedjebacken undertecknades 28 mars av Lokalpolisområdeschef Mats Lagerblad och kommunalråd Fredrik Rönning.
Samma dag undertecknades Medborgarlöfte för 2018 i Ludvika av lokalpolisområdeschef Mats Lagerblad och kommunalråd Leif Pettersson.

Som namnet säger är det ett löfte gentemot medborgarna i kommunen.
– Vi har lyssnat på vilka lokala problem som lyfts upp, vad kommunen tycker och på inspel som kommit från andra parter. Det har vi försökt ta till vara på i det här löftet, säger Mats Lagerblad.
– Det här tydliggör publikt att vi samverkar kring de här frågorna, tillägger Leif Pettersson.
Medborgarlöfte Ludvika kommun 2018 säger bland annat att polisen och kommunen ska genomföra trygghetsvandringar och att polisen ska prioritera ökad synlighet i centrum i samband med krogstängning.

Dessutom ska polisen i mån av tid fotpatrullera i centrum under butikernas öppettider och starta grannsamverkansområden efter önskemål.
Ludvika kommuns citygrupp, med personal från skolorna, ska nattvandra under riskhelger och jobba uppsökande bland ungdomar 13-18 år gamla för att minska ungdomsfylleri och skadegörelse.

Medborgarlöftet ska gälla från 1 april 2018 till och med 31 mars 2019.

Publicerad i Annonsbladet (Ludvika/Smedjebacken) vecka 15 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS