ANNONS

Skärpta villkor efter att katter förgiftats

DALARNA. Kemikalieinspektionen skärper användningsvillkoren för musmedel som innehåller ämnet alfakloralos. Detta sker efter ett ökat antal förgiftningar av bland annat katter.

Enligt de nya villkoren får medel med alfakloralos bara användas yrkesmässigt efter avklarad utbildning och produkten får inte användas i miljöer där katter kan förväntas förekomma. Döda möss ska samlas in. De nya villkoren gäller omedelbart för både försäljning och användning.
– Det har under hösten skett flera uppmärksammade fall där katter har dött efter att ha ätit förgiftade möss, och siffror från bland annat Universitetsdjursjukhuset vid SLU och veterinärkliniker runt om i landet bekräftar att antalet förgiftningsfall har ökat kraftigt. Det är mot den bakgrunden vi nu ändrar användningsvillkoren, säger Kerstin Gustafsson, teamledare inom tillståndsprövning på Kemikalieinspektionen.
De nya villkoren innebär bland annat att användningen begränsas till behörighetsklass 1 So, vilket betyder att medlen endast får användas av yrkesverksamma personer som har både tillstånd och utbildning. Villkoren innebär också att produkter med alfakloralos inte får användas i miljöer där katter kan förväntas förekomma, samt att döda möss måste samlas in.
Ämnet är godkänt inom EU, och andra medlemsstater informeras om Kemikalieinspektionens beslut. Det öppnar för möjligheten att ändra i produktgodkännanden även i andra medlemsstater.
Medel med ämnet alfakloralos har varit godkända av Kemikalieinspektionen för bekämpning av möss inomhus sedan 2013. Tidigare fick medlen användas av både allmänheten och professionella användare.
– Det är uppenbart att de villkor som fanns för att begränsa riskerna inte räckte till. Vi vill med denna ändring minska riskerna för att andra djur än möss drabbas av förgiftningar. Med skärpta villkor och obligatorisk utbildning kan vi komma åt problemet, säger Kerstin Gustafsson.
Sedan tidigare gäller fortfarande villkoret att medlet endast från användas inomhus och i särskilda betesstationer. Dessa är antingen färdigpreparerade med betespåsar som därigenom inte alls hanteras av användaren, eller konstruerade så att användaren själv lägger in betet i betesstationerna. Den yrkesmässiga användaren med utbildning och tillstånd kan också i vissa fall placera betet i täckta betespunkter som ger motsvarande skydd som en betesstation.

Publicerat i Annonsbladet Dalarna vecka 3

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS