ANNONS

Vårdnadshavare till barn på tre förskolor i Falun ombeds nu stanna utomhus då barn lämnas och hämtas. Syftet är att ytterligare minska risken för personalen att smittas av coronaviruset. “I förlängningen handlar det om att hålla personalen frisk för att kunna bedriva förskoleverksamheten”, förklarar Caroline Stål, rektor för de tre förskolorna.
Foto: Sonny Jonasson

Skärpta rutiner vid förskolor

FALUN Tre förskolor i Falun skärper nu rutinerna för lämning och hämtning av barn. Syftet är att ytterligare skydda personal från coronaviruset. Caroline Stål är rektor för förskolorna.

– Jag har fattat beslutet i samspel med mina skyddsombud, förklarar hon.

De nya rutinerna trädde i kraft den 11 maj.
Rent praktiskt innebär det att föräldrar och syskon inte får följa med barnet in i förskolans lokaler.
Lämning och hämtning sker i stället utanför entrédörren och därefter tar förskolepersonalen vid med kläd- och packningsbestyr.

Den nya hållningen beskrivs av förskolerektor Caroline Stål bottna i en vilja att i än högre grad minska risken att personalen exponeras för coronasmitta.
– Smittan kryper närmare och vi har en stor spridning i regionen. Det här är enbart en åtgärd för att värna om personalen.
– I förlängningen handlar det om att hålla personalen frisk för att kunna bedriva förskoleverksamheten, utvecklar hon.

Stål berättar att kommunens skolchef Johan Svedmark kommunicerat de generella riktlinjerna i sammanhanget, och att förskolorna sedan även har en inre organisation där man ytterligare strukturerar verksamheten.
– Det här beslutet har jag fattat i samspel med mina skyddsombud.
– Och jag har varje morgon kontakt med de tre förskolor jag ansvarar för och stämmer av dagsläget, redogör hon.
De tre förskolorna i fråga är Skogsbrynet, Bäckehagen och Slätta.

Det tidigare dekret som innebar att föräldrars närvaro skulle begränsas till förskolans hall skärps nu alltså, och Caroline betonar också den redan etablerade medvetenhet som ska råda hos föräldrar och vårdnadshavare.
– Det är allas ansvar att hantera detta. Är man sjuk eller har sjukdomssymptom ska man överhuvudtaget inte närma sig en förskola.
Hon fortsätter:
– Vi gör vad vi kan för att säkra verksamheten, skydda personalen och göra det bästa av situationen.
– En aspekt att notera är att vi till följd av ökad medvetenhet hos de flesta inblandade aldrig har haft så här friska barn i förskolan.

De nya rutinerna bifogas också med en önskan att lämning på morgonen om möjligt sker innan eller efter intervallet 8.00-8.30, då barnen äter frukost och pedagogerna kan ha svårt att lämna sina sysslor.
I det stora hela, kommer detta ge en ökad arbetsbelastning för förskolornas medarbetare?
– Jag har pratat med personalen och de är helt med på det här. Sedan får vi se till att anpassa schemaläggningar så det inte blir en högre belastning, säger förskolerektor Caroline Stål.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS