ANNONS

Sjukfrånvaro ökar bland kvinnliga chefer

DALARNA. Chefernas sjukfrånvaro fortsatte att öka under 2018 främst på grund av en mycket kraftig uppgång av psykisk ohälsa. Kvinnliga chefer är speciellt utsatta. efter vobbandet.

Previastatistiken som inkluderar både kort- och långtidsfrånvaron omfattar 170 000 personer, varav 12 300 chefer, på 410 anslutna företag över hela landet. I Dalarna har Previa företagshålsokontor i Ludvika, Falun och Borlänge.
Under perioden 2014 till 2018 ökade chefernas totala sjukfrånvaro med 50 procent.
En radikal ökning av sjukfrånvaron bland chefer är kopplad till ökad långtidsfrånvaro.

Chefernas frånvaro på grund av psykisk ohälsa ökade med hela 500 procent och det är främst kvinnliga chefer som står för ökningen visar statistiken
– Chefer har över tid sjukskrivit sig i betydligt mindre utsträckning än övrig personal, men detta håller på att förändras på grund av trenden med ökad psykisk ohälsa inom chefsledet, säger Tina Hynne, chef för Previakontoret i Ludvika.
– Det här är inget storstadsproblem för vi ser samma trend här i Ludvika, säger Tina Hynne som tillsammans med Previas psykolog Pär Folkesson möter kunder som vittnar om detta.

– Arbetsgivare i Sverige är generellt bra på den fysiska arbetsmiljön men den sociala och organisatoriska arbetsmiljön behöver också tas om hand, säger psykologen som inte ser några tydliga tecken på att den allvarliga trenden gällande ökad sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa håller på att brytas. Riktlinjerna har blivit tydligare på det området i och med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) som kom för tre år sedan, säger Pär.

– Man behöver titta närmare på de specifika orsakerna till utvecklingen men jag tror att ett viktigt sammanhang är att kvinnor numer kommer in på mansdominerade områden i större utsträckning och ofta får det svårt att få också vardagen att fungera tillsammans med karriären, säger Pär Folkesson som dagligen stöter på det växande problemet. Hans erfarenhet generellt är också att chefer har för stora arbetsgrupper att leda och för mycket administration.

– Man är också ensam som chef och behovet av stöd i arbetsmiljön minskar inte bara för att man är chef, konstaterar Pär Folkesson och Tina tillägger:
– När jag återkopplar ärenden har jag lagt märke till att chefer svarar i telefon fast de är sjuka eller är hemma för vård av barn. Vobbandet som vi kallar det, är inte hållbart i längden. Chefer måste bli mycket bättre på att särskilja jobb och fritid, säger hon och hoppas att man inte tar med sig jobbtelefonen på lunchen och håller sig från att läsa jobbmejlen på fritiden.
– Företagen måste bli medvetna om detta och särskilt följa upp yngre kvinnliga chefers situation.

Previas sju tips mot psykisk ohälsa för chefer
Bygg chefsnätverk som ger chefer möjlighet att bolla idéer och söka stöd hos varandra.
Mentorprogram så att erfarna ledare kan stödja de som är nya i chefsrollen.
Se över storleken på personalgrupperna.
Avlasta chefernas administrativa uppgifter.
Tydlig ersättare vid chefens frånvaro.
Kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön och stressfaktorer.
Aktivt stöd från personalfunktionen kan underlätta chefens roll genom tydlig struktur, rutiner och processer.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 13 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS