Sju stipendiater fick dela på 35 000 kronor ur Blomqvists fond

Foto: Dreamstime

Foto: Dreamstime
Sju stipendiater delade på 35 000 kronor från Stiftelsen Margareta och Birger Blomqvists fond som handhas av Lions Club Borlänge.

Sju ungdomar fick dela på 35 000 kronor ur Stiftelsen Margareta och Birger Blomqvists fond under november månad. Det var fondens tionde och sista stipendieutdelning och den skedde i Soltorgsgymnasiets och Hagagymnasiets regi med hänsyn till den pågående Corona-pandemin.
Birger Blomqvist var medlem i Lions i 44 år. När han avled 2009 donerades 284 000 kronor till en fond vars avsättning skulle gå till studiebegåvade ungdomar i Borlänge. Under fondens hela verksamhetsperiod 12/8 2010–31/12 2020 har totalt 307 000 kronor delats ut till 61 stipendiater.
Förvaltare av fonden har varit Lions Club, Borlänge och företrädare för förvaltaren under tiden 1/7-31/12 2020, Rolf Eriksson, Lars-Erik Norgren och Mursal Isa (president).
Medlemsmötet i Lions Club Borlänge beslöt, den 28 oktober, att lämna delegation till företrädarna för förvaltaren enligt ovan att utse 2020 års stipendiater. Den 25 november redovisade företrädarna sitt uppdrag till medlemsmötet för beslut.
Följande sju elever valdes som mottagare av stipendiet:
Emma Jacobsson, Frida Jacobsson, Nilo Jiang, Ellen Land, Amanda Mortazavi och Axel Wennström, Soltorgsgymnasiet samt Isabella Östling, Hagagymnasiet.
Inga bilder togs på stipendiaterna i år på grund av Corona-pandemin.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

När vårterminen 2021 börjar efter jullovet gäller de nya riktlinjerna för trygghet och studiero som barn- och utbildningsnämnden i Borlänge kommun fattat beslut om.
Skidtävlingen Bergebo Ski Weekend kördes med restriktioner som ger skidåkarna chansen att utöva sin sport. Rejält med minusgrader avskräckte inte de tävlande.
Gustafsbon Jonas Lundgren har dragit i gång en protestaktion i Borlänge för att rädda krogbranschen.