ANNONS

Den döda fisk som ligger synlig i islagret närmast ytan vittnar om att sjön Hönsan denna vinter drabbats av syrebrist.
Foto: Mikael Eriksson

Sjön Hönsan har drabbats av syrebrist

HEDEMORA. Sjön Hönsan har drabbats av syrebrist, det är dock oklart i hur stor del av sjön som det råder syrebrist. Detta har dock fått till följd att en större mängd fisk har dött.

Den kalla vintern har gått hårt åt fiskbeståndet i sjön Hönsan. Mängder med död fisk ligger infrusen under badbryggorna. Orsaken är att sjön, som en följd av det tjocka istäcket, har drabbats av syrebrist. Om det är hela eller delar av sjön som drabbats av syrebrist är oklart. Det är även oklart hur hårt det har drabbat fiskbeståndet i sjön.

Miljö- och samhällbyggnadsförvaltningens chef Kenneth Berggren säger att det inte är första gången som detta inträffar. Redan förra vintern var det nära att det skulle bli syrebrist men då klarade sig Hönsan bättre från syrebrist än vad den gjort i år.

Skillnaden i år mot tidigare år är att en del av den döda fisken inte sjunkit till botten utan har hamnat i isen nära ytan där den är synlig. Kenneth Berggren säger att man uppmärksammade detta redan i mitten av januari och att tanken var då att försöka få bort den döda fisken men att man inte hann innan det frös i hop. När isen så småningom släpper sitt grep fram mot vårkanten är tanken att man då ska försöka hinna håva upp den döda fisken innan en sjunker till botten. Hamnar den döda fisken på sjöns botten och bryts ned bidrar den till den obalans som redan finns i sjön.

Att nu fisk har dött behöver i sig inte vara någon nackdel. Detta då det är problem med att det finns för mycket vitfisk i sjön. När stora mängder djurplanktonätande vitfisk slås ut och kan det jämföras med en stor utfiskningsinsats. Belastningen på sjön av näringsämnen som fosfor och kväve minskar avsevärt om stora delar av det bottenmuddrande vitfiskbeståndet avlägsnas.

Kenneth Berggren konstaterar att detta kan ge bra förutsättningar för den kommande sommarsäsongen.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) v 10 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS