ANNONS

Som Silviasjuksköterska kommer Veronica Persson att utbilda all personal inom vård och omsorg i Norbergs kommun.
Foto: Rose-Marie Eriksson

Silviasjuksköterska ska öka kunskapen om demenssjukdomar

Varje år insjuknar 20 000–25 000 personer i en demenssjukdom i Sverige. För att kunna ge rätt vård och bemötande krävs kunskap, något som nyexaminerade Silviasjuksköterskan Veronica Persson

Nu kommer hon att föra sin kunskap vidare till personal inom vård- och omsorg i Norbergs kommun.
– Först ut blir personal inom hemtjänsten, och jag ska gå igenom all omsorgspersonal i kommunen, säger hon.

Veronica Persson har jobbat som undersköterska i 20 år och som sjuksköterska i 6,5 år. De senaste tre år har hon arbetat som sjuksköterska på Granbackens demensboende där hon snabbt insåg utmaningen med kognitiva sjukdomar.
– Jag försöker ändra uttrycket dement för man är inte sin sjukdom. Det finns massor av demenssjukdomar och att utveckla kunskapen ligger rätt i tiden, säger Veronica Persson och fortsätter:
– Jag har jobbat med äldre tidigare och på Granbacken har alla en demensdiagnos. Det saknas kunskaper och jag kände att jag måste läsa vidare.

Veronica Persson hittade en intressant utbildning, och via sin chef och Norbergs kommun fick hon hjälp att påbörja studierna till Silviasjuksköterska.
– Det är en uppdragsutbildning vilket innebär att arbetsgivaren måste köpa platsen. Och jag fick stor respons av kommunen som har lagt upp en plan för hur vi ska föra min kunskap vidare.
Den ett år långa utbildningen genomfördes via Sophiahemmets högskola och Veronica studerade på halvfart samtidigt som hon jobbade.
– Det var rätt tufft men roligt, säger Veronica Persson som också har fyra barn och ett barnbarn.

I juni var hon klar med studierna och fick diplom och en brosch, något som egentligen skulle ha överlämnats av drottning Silvia.
– Men på grund av coronan flyttades den officiella ceremonin fram till nästa år då drottningen kommer att närvara.
Nu planerar Veronica Persson för utbildningsinsatser till all personal inom vård och omsorg i Norberg, och i november inleds en utbildning för hemtjänstpersonalen.

Hur ser utbildningen ut?
– Jag gör en utbildning utifrån mina kunskaper och det blir fokus på bemötande och på närstående. Att jobba i team är väldigt viktigt.
Veronica berättar att hon kommer att begränsa antalet deltagare, dels på grund av smittspridning men också för att deltagarna ska våga att ställa frågor.
– Jag kommer också att presentera en del fallstudier samt informera om de tre vanligaste demenssjukdomarna.

På Granbacken kommer Veronica att gå lite djupare och hon kommer bland att ta upp måltidssituationen, korttidsboenden med mera.
– Det kan uppstå svåra omvårdnadssituationer, exempelvis om personen inte vill duscha på flera veckor, då behövs specialistkompetens och man måste bygga upp ett förtroende.
Veronica hoppas få med undersköterskor så att de läser vidare och då blir de Silviasystrar.
– Det behövs kompetens inom demensvården. Jag har besökt Silviahemmet där den yngsta personen med demenssjukdom var 48 år, och när man är yngre ser behoven annorlunda ut.

I förlängningen hoppas Veronica även kunna gå vidare med information och utbildning till räddningstjänst och polis.
– De möter ju också de här människorna, säger Veronica Persson som nu är en av landets 251 Silviasjuksköterskor.

Fakta Silviahemmet
Utbildningsprogrammet vård vid kognitiv sjukdom, demenssjukdom, har utvecklats i samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet. Utbildningsprogrammet ger fördjupade kunskaper om demenssjukdomar och demensvård. Fokus ligger på omvårdnad vid demenssjukdom och sjuksköterskans roll som samordnare för en god vård och omvårdnad. Efter genomgången utbildning får studenterna ta emot Silviahemmets brosch och rättighet att bära titeln Silviasjuksköterska.

Flera symptom på demens
Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador.
Vid demens försämras minne, språk och andra förmågor kopplade till vårt intellekt, det man på fackspråk kallar kognitiva förmågor. I Sverige beräknas mellan 130 000 och 150 000 personer ha en demenssjukdom.
Varje år insjuknar 20 000–25 000 personer.
Enligt en prognos beräknas antalet demenssjuka till 180 000-190 000 år 2030, och 250 000 år 2050. Siffrorna är baserade på dagens befolkningsprognoser och att antalet demenssjuka inte påverkas av nya behandlingsmetoder och bättre förebyggande åtgärder.

Källa: Svenskt demenscentrum Socialstyrelsen (2017)

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS