Setras satsning ger nya jobb i bygden

Håller i Setras stora satsning i Långshyttan gör Anna-Lena Gull, Kjell Lilletjernbakken och Axel Sternö. Fullt utbyggd kommer satsningen att medför runt 60 nya arbetstillfällen till bygden.
Foto: Mikael Eriksson
LÅNGSHYTTAN. Trä ersätter stålet när Långshyttans framtid nu formas. Bygden tillförs ett 60-tal nya arbetstillfällen i den satsning som Setra ska göra under några år.

– I Långshyttan bygger vi Sveriges största träindustricentrum, säger Kjell Lilletjernbakken, platschef för Setras anläggning i Långshyttan.

Setras satsning kan bästa beskrivas som en trestegs raket, med investeringar i en ny CNC-maskin för bearbetning av limträbalkar, en ny komponentfabrik för tillverkning av ämnen til fönster och dörrar samt en ny fabrik för att tillverka skivor av korslimmat trä.

– När det är fullt utbyggt har vi fördubblat antalet anställda från dagens 60 till 120.

Läs mer i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 33 2018.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

GARPENBERG. De har bytt liv. Flytten har gått från Stockholms skärgård till Garpenberg och ett gammalt stenhus. Här har familjen Jergin funnit sig väl tillrätta.
HEDEMORA. Efterfrågan på bostäder är stor i Hedemora. AB Hedemorabostäder håller på att bygga 32 nya hyreslägenheter. Nu finns ett privat initiativ att bygga 12 nya bostäder på Svedjan.
GUSTAFS. – Hela kroppen har fått en stor uppfräschning. Det berättar kyrkoherden Mattias Rådbo, om Gustafs kyrkas fasadrenovering.