ANNONS

Setra investerar i ny fabrik i Långshyttan

Under onsdagen kom besked från träindustriföretaget Setra att de tecknat avtal om köp av Outokumpus industrifastighet i Långshyttan. Tillträde sker under första kvartalet 2018.
Köpet innebär stora möjligheter att utveckla verksamheten mot mer förädlade produkter och det första steget blir att anlägga en komponentfabrik. Det handlar om komponenter till dörrar, fönster och andra förädlade sågade trävaror.

– Vi ser en stor efterfrågan på ett mer förädlat sortiment. Investeringen gör det möjligt för oss att öka vår långsiktiga konkurrenskraft och erbjuda produkter till bland annat den skandinaviska fönster- och dörrindustrin, säger Hannele Arvonen, VD Setra, i ett pressmeddelande.

Fastigheten som Setra har köpt ligger i närheten av Setras anläggning i Långshyttan, där bolaget har sin limträtillverkning. Satsningen ger därmed möjligheter att skapa ett träindustricenter i Långshyttan. Råvaran till den nya komponentfabriken kommer att tas från Setras furuverk i Bergslagen och är optimal för just den här typen av industri. Produktionsvolymen kommer att ligga på 45 000 kubikmeter färdiga komponenter.

Fastigheten som Setra har köpt omfattar en lokalyta på 32 000 kvadratmeter och dessutom 17 hektar mark. Det ger bolaget möjlighet att kunna bygga vidare om och när behovet kommer.

Investeringen innebär naturligtvis nya arbetstillfällen till Långshyttan. Hannele Arvonen säger att i ett första steg handlar det om 20 nya arbetstillfällen när komponentfabriken är på plats. Produktionsstart för komponentfabriken i Långshyttan är planerad till andra halvåret 2018.

– Vi bygger vidare på en framgångsrik väg och tar vara på den kompetens vi har inom Setra när det gäller komponenter. Vi kommer att bygga en effektiv och industriellt anpassad anläggning för att bli en tongivande aktör riktad mot fönster- och dörrindustrin, säger Olle Berg, marknadsdirektör på Setra, som också ser bra synergier genom att lokalisera den nya fabriken till Långshyttan.

– Det är en spännande utveckling överallt i världen där trä är ett material som flyttat fram sina positioner ordentligt. Mycket talar för trä, inte minst att det är en förnybar råvara och ett hållbart byggmaterial som bidrar till minskade koldioxidutsläpp, säger Olle Berg.

 

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS