ANNONS

Pablo Ravanals första mål är att få kommuner och föreningar samt näringsliv att jobba närmare varandra. “Mitt jobb är att få till kommunikation och mötesplatser för samverkan och service utifrån vad byarna vill ha”.
Foto: Veronica Rigtorp

Rätt service på rätt ställe

LUDVIKA. Service i samverkan är ett pilotprojekt i elva kommuner, där Ludvika är en av de elva. Rätt service på rätt ställe, helt enkelt.

Att samverkan mellan kommuner och de som bor och verkar på landsbygden är nyckeln till att rätt service finns på rätt ställe.
I pilotprojektet Service i samverkan jobbar processledare Pablo Ravanal med att finna samverkan mellan kommuner och de boende.

– Jag jobbar med att ta fram servicelösningar tillsammans med till exempel de lokala föreningarna och lokala näringslivet, eftersom de redan jobbar nära varandra. All service som kommer till landsbygden kommer även näringslivet till godo, förklarar Ravanal.

Vilka servicelösningar som ska genomföras är behovsstyrt utifrån vad ortsborna vill ha för slags service.
Målet för projektet Service i samverkan är att utveckla servicen i de elva deltagande kommunerna.

Lokalsamhället och det lokala näringslivet ska genom möten i varje kommun inkluderas i planering och genomförande av service på landsbygden. Genom möten med lokalsamhället, näringslivet och kommunens representanter ska nya modeller testas för flernivåsamverkan och en hållbar struktur för serviceplanering på landsbygden tas fram. Arbetet ska integreras i regionernas serviceplanering.

Här utforskas frågor som Hur ser det ut idag med servicen där ni bor? Hur skulle vi vilja att det ser ut i framtiden? Hur vill vi bli delaktiga och var med och påverka service i kommunen och hur kan vi själva bidra?

Här söker projektet också vägar för att etablera en hållbar struktur för samverkan mellan de tre aktörerna.
– Saxdalen har kommit längst i sitt arbete. De har valt att jobba lite annorlunda. Där fanns redan skolan, där vi har ett bibliotek vi tänker öppna och som PRO Saxdalen kommer att driva. Actic kommer att öppna gym i Saxdalen i höst och kyrkan en fritidsgård våren 2019. Med de tre blir det en servicepunkt, berättar Pablo Ravanal.

Genom samverkan med kommunen har det bland annat blivit möjligt för gruppen i Saxdalen att få de gamla möblerna från biblioteket i Grängesberg.
I varje deltagande kommun ska en plan för service på landsbygden finnas samt en lokal servicelösning skapas som ska innehålla något av service slagen: drivmedel, dagligvaruhandel, post, apotek eller betaltjänster.

Projektägare är Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Projektet pågår mellan september 2017 till februari 2020 med en budget på 16 095 000 kronor.
Ludvika- och Älvdalens kommun, Länsstyrelsen i Dalarna och Hela Sverige ska leva Dalarna är fyra av totalt 22 projektpartners och medfinansiärerna.
Projektet delfinansieras genom landsbygdsprogrammet med Tillväxtverket som stödmyndighet.

Publicerad i Annonsbladet (Ludvika/Smedjebacken) vecka 30 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS