ANNONS

Maria Norlund och Katla Stenfors är sjuksköterskor på kardiologen vid Falu lasarett. För att klara bemanningen i sommar har personalen erbjudits att “sälja” semesterveckor, som innebär att de då erhåller ekonomisk kompensation för att senarelägga sin semester. Ersättningen för detta är 15 000 kronor per vecka.
Foto: Sonny Jonasson

Semesterplan räddar regionens hjärta

FALUN Sommaren är i antågande. Med det också ökad personalbrist inom vården. På Falu lasaretts hjärtcentrum erbjuds nu personal sälja semesterveckor för 15 000 kronor stycket.

Sommaren indikerar inte sällan personalbrist inom flertalet vårdsegment.
På Falu lasaretts hjärtcentrum – Kardiologiska kliniken tillika avdelning 27 – kunde man i fjol uppbåda så pass stor och stabil stamina att man förmådde upprätthålla såväl sin egen verksamhets ordinarie nivå samtidigt som man avlastade andra avdelningar som hade det kämpigt.
I år ser det värre, om än inte ohanterbart, ut.
– Somrarna är ju på många av sjukhusets avdelningar lite besvärliga, säger Kristina Hambraeus, verksamhetschef samt överläkare på Kardiologiska kliniken vid Falu lasarett.
– Förra sommaren kunde vi hjälpa andra, men nu får vi det själva lite tuffare. Vi har dock beredskap för det, så vi räknar med att kunna köra som vanligt, utvecklar hon.

Orsakerna till det för sommartiden åtstramade läget är flera, vilket får konsekvenser då de via något olycksalig tajming sammanfaller med varandra.
– Vi har några som sökt sig till andra arbetsplatser inom vården, några som börjat arbeta inom kommunen, och det är alltid några sköterskor som vidareutbildar sig internt och då har fokus på det. Därtill även några sjukskrivningar, berättar Kristina Hambraeus.
Hon fastslår emellertid att den uppkomna situationen inte är någon större överraskning.
– Vi började vår sommarplanering redan i september, så vi har ju haft koll på det här.
– Därav har det också anställts ett antal nya sjuksköterskor, men ny personal kan inte ha exakt samma arbetsuppgifter som mer erfaren personal. Det bästa är en bra blandning av åldrar och erfarenhet, där de nya kan ha någon att rådfråga, förklarar Kristina.

Att personalen vidareutbildar sig internt bedöms också av överläkare Hambraeus tveklöst vara ett positivt förfarande för hela Region Dalarna, även om det goda resultatet tillfaller själva vården först på längre sikt.
När sommaren nu närmar sig med stormsteg, gör så också några månader av ökad intensitet och alternativa upplägg för kardiologen i Falun.
– Ordinarie personal har erbjudits att “sälja” semesterveckor, som innebär att de då erhåller ekonomisk kompensation för att senarelägga sin semester, upplyser Kristina Hambraeus.
Ersättningen för detta är 15 000 kronor per vecka, vilket är en summa som är densamma för alla enheter inom Region Dalarna där denna lösning kan bli aktuell.
– Det stämmer, och via detta kommer vi att lösa sommaren på ett sätt som gör att vi kan bedriva vårdverksamhet som planerat, framhåller Kristina Hambraeus.
– Det kan också komma att krävas enstaka extrapass. Att flytta sin semester på det här viset är ju för de allra flesta att frångå det vanliga, men innebär ju även ekonomisk kompensation och att man därav exempelvis kan åka på en resa till hösten. Och det hela är ju givetvis på helt frivillig basis, betonar hon.

Enligt Kristina finns ingen anledning att låta krisklockorna klämta. Sommaren på Sveriges bevisat bästa hjärtmottagning är under kontroll.
– Det blir lite tyngre för alla, men personalen har ställt upp väldigt bra på de här nya förutsättningarna.
Längre fram anas potentiellt påtagligt ljusare tider för lasarettets kärlvänligaste kammare.
– Tittar man på hösten så ser det positivt ut. Om allt planerat går i lås har vi anledning att vara väldigt optimistiska, säger Kristina Hambraeus.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 20 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS