ANNONS

Den nya vattenledningen mellan Ludvika och Grängesberg skulle ha tagits i drift 1 januari 2014.
Foto: Thomaz Andersson

Segdragen rörledning blir rättssak

LUDVIKA . Vatten skulle ha runnit ur rörledning mellan Ludvika och Grängesberg hösten 2013. Ännu har inte en droppe runnit genom rören. Nu blir tvisten mellan kommunen och NCC rättssak.

Kommunstyrelsen i Ludvika har gett kommunstyrelsens ordförande Leif Pettersson i uppdrag att via Ludvika kommuns ombud vidta rättsliga åtgärder mot NCC Sverige AB.

Ärendet gäller den vattenledning som NCC har ingått avtal med Ludvika kommun om att anlägga. Avtalet skrevs den 26 juni 2012 i form av en utförandeentreprenad. NCC hävde entreprenadkontraktet den 13 april 2017. Ludvika kommun hävdar att hävningen är avtalsstridig.

Arbetena inleddes i september 2012. De skulle ha varit färdigställda under senhösten 2013. Vattenledningen skulle ha tagits i drift den 1 januari 2014.
NCC utförde provtryckningar under vintern 2013-2014. Dessa visade att ledningen inte var tät. Vid slutbesiktningen 2014 konstaterades en stor mängd fel.

Våren 2016 började NCC på eget initiativ felavhjälpande, genom att lägga en ny ledning i samma material. I slutet av 2016 upptäckte NCC återigen läckage. Vid årsskiftet avbröt NCC dessa arbeten och den 13 april 2017 hävde NCC kontraktet.

Vattenledningen mellan Ludvika och Grängesberg var tänkt att fungera som reservvattenledning för Grängesbergs samhälle och förse Spendrups bryggeri med vatten.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS