Screening för att upptäcka pulsåderbråck

FALUN. Sverker Svensjö jobbar som kärlkirurg på Falu lasarett och är en av de forskare som ligger bakom införandet av ultraljudbaserad allmän screening för bråck på stora kroppspulsådern.

För ett par år sedan, 2015, gav SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, och Socialstyrelsen nya rekommendationer för ultraljudsscreening av stora kroppspulsådern för män i 65-årsåldern. Detta var ett resultat av ett mångårigt forsknings- och vårdpolitiskt arbete gällande screening för pulsåderbråck (bukaortaaneurysm) och där Sverker Svensjös forskning var en pusselbit som bidrog till förändringen.

– Sjukdomen drabbar framför allt äldre män. Den ger inga symptom, så man vet inte om man har den eller inte. Om bråcket, bubblan på stora kroppspulsådern, växer tillräckligt mycket så brister den och leder till en allvarlig blödning som vanligtvis är dödlig, berättar Sverker Svensjö i ett pressmeddelande från Region Dalarna.
Undersökningen i fråga tar bara ett par minuter och gör att bråcket kan upptäckas i tid och därmed opereras i förebyggande syfte. Sjukdomen är betydligt vanligare hos män än hos kvinnor, drabbar framför allt drabbar rökare och kommer med stigande ålder.

Efter att ha jobbat på Falu lasarett sedan 1997 vidareutbildade Sverker Svensjö sig i Uppsala mellan 2006 och 2007.
– Då var man i uppstarten, tankarna på ultraljudsscreening av stora kroppspulsådern var aktuella. Det var naturligt att det blev ett forskningsprojekt, säger han.
För tillfället jobbar han och en doktorand med att forska vidare med att ringa in kvinnliga riskgrupper för pulsåderbråck för att undersöka möjligheterna till riktad screening.

– Jag gillar att lyfta på locket för att ta reda på vad som ligger bakom, säger Sverker Svensjö.
Forskningen bedriver han på deltid genom CKF, Centrum för klinisk forskning i Dalarna.
– Jag är otroligt nöjd med min vardag. Jag får möta patienter och operera och jag får forska på deltid, säger han.

Publicerad i Annonsbladet vecka 21 2019.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

HÄLSA. Yoga har blivit en allt populärare form av träning, Inte så märkligt eftersom det handlar om uthållighet, smidighet och kanske framförallt sinnlig närvaro. Perfekt för stressamhället.
BORLÄNGE. Roya Ghalandarpour och Carina Nätz gick samman och startade aktiebolag med inriktning mot kroppen och själens hälsa.
HÄLSA. En av tre svenskar lider av uttalade sömnproblem och ännu fler har ibland svårt att sova. I stället för att medicinera kan ett tyngdtäcke vara ett alternativ till bättre sömn.