ANNONS

Thorshammars verkstad i Norberg hör till de förorenade områden som finns med på Länsstyrelsens lista. En utredning pågår och området beräknas vara sanerat under nästa år.
Foto: Rose-Marie Eriksson

Sanering på gång vid Thorshammars verkstad

NORBERG Varje år presenterar Länsstyrelsen i Västmanland en prioriteringslista för förorenade områden i länet. I Norbergs kommun har bland annat Thorshammars verkstad varit med på listan ett tag och en utredning pågår.

– Vi har fått tag på en entreprenör, Sweco, som kommer att utföra den kompletterande utredningen innan årets slut, säger Norbergs kommunalråd Johanna Odö, (S).

Johanna Odö meddelar i ett mejl att Länsstyrelsen beviljat bidrag för utredningen som pågår under 2021. Därefter återstår en kombinerad ansökan för både marken utvändigt och städning av verkstaden invändigt.
– Den ansökan är 80 procent klar redan och kommer att anpassas och lämnas in före februari, säger Johanna Odö.
Därefter kommer Länsstyrelsen att godkänna ansökan och saneringsarbetet kan påbörjas och förhoppningsvis slutföras under 2022.
– Arbetet kommer att bli klart inom ursprunglig tidsplan. Länsstyrelsen har varit mycket behjälpliga i sin kommunikation med oss och vi behöver inte skjuta upp ansökan med ett år till, säger Johanna Odö.
Ursprungligen skulle två ansökningar göras, en för den invändiga och en för den utvändiga saneringen. Länsstyrelsen har dock godkänt att dessa två ansökningar kan slås ihop.
På Länsstyrelsens lista ingår redan konstaterade föroreningar medan det bara finns en misstanke om att verksamheter har gett upphov till föroreningar på andra områden.

Listan är ett prioriteringsredskap för myndigheterna som kan förändras från år till år och kan inte ses som en slutlig lista över länets mest förorenade områden.
Förändringar i listan kan ske till följd av exempelvis ändrad markanvändning, skyddsåtgärder eller sanering.
De tio mest prioriterade områdena är rangordnade från ett till tio och i topp ligger Sala Silvergruva följt av Myrbacksfältet i Skinnskatteberg och Gamla Hyttan i Sala.
I Norberg hamnar Bålsjöverksområdets silvergruva på fjärde plats där den primära branschen har varit gruva och upplag av sulfidmalm och rödfyr.

Det femte området i Norberg är Thorshammars verkstad där det handlar om tungmetallgjuterier. Andra områden i Norberg som är med på listan är crossbanan på Morbergsfältet
Länsstyrelsernas arbete med inventering av förorenade områden avslutades den 31 december 2015. De flesta av Sveriges misstänkt förorenade områden är nu kända och det fortsatta arbetet handlar om att vidta åtgärder för dessa.
Det finns även andra aktörer som inventerar förorenade områden som Försvarsmakten, Trafikverket, Banverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Historisk verkstad
Thorshammars Verkstads AB registrerades 1876 och är ett av Sveriges äldsta aktiebolag. Den nuvarande verkstadsbyggnaden uppfördes 1887. Runt sekelskiftet 1900 var arbetsstyrkan som störst med 33 arbetare.
Här tillverkades ljuskronor, prydnadsföremål, kranar och olika kopplingar, smörjkannor med mera. Tenntillverkningen upphörde 1936 medan prydnadsföremål av mässing tillverkades in på 1960-talet då en vårflod förstörde gjutugnen. De sista åren tog man bara emot kopparkärl för putsning och reparation och verkstaden stängdes för gott år 1983.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS