ANNONS

Maud Hallmans hos Invest in Dalarna arbetar tillsammans med fem dalakommuner för att få datacenter att etablera sig i Dalarna. Samarbetet har fått namnet Data Centers by Dalarna.
Foto: Mikael Eriksson

Samarbete ska locka fler datacenter

DALARNA. Luleå fick Facebook. Västerås, Katrineholm och Eskilstuna Amazon Web Services. Och mycket pekar på att Google etablerar sig I Horndal. Men det stoppar nog inte där.

Invest in Dalarna har tagit täten i arbetet med att marknadsföra Dalarna med sikte på att locka fler datacenter att etablera sig. Invest in Dalarna har arbetat aktivt med datacenterområdet sedan 2010, hela tiden tillsammans med Business Sweden. Inom ramen för Invest in Dalarna har ett regionalt samarbete dragits i gång. I samarbetet, som fått namnet Data Centers by Dalarna, deltar förutom Invest in Dalarna även de fem kommunerna Smedjebacken, Borlänge, Hedemora, Falun och Avesta.

Avesta och Falun är de kommuner som arbetat längst med datacenteretableringar, och att Avesta fick Google är en följd av detta. Maud Hallmans berättar att de fick en förfrågan från Business Sweden 2015 om det fanns någon plats som var lämplig för etablering av ett datacenter. Ett gemensamt arbete påbörjades med många aktörer, en lämplig plats identifierades och resten är som det heter historia.

Vad är det då som gör Dalarna så intressant för datacenter? Maud Hallmans pekar bland annat på den industrihistoria som Dalarna har men också det geografiska läget med närheten till Stockholm. Hur snabbt data kan överföras är en viktig del och där har Dalarna en fördel jämfört med länen längre norrut. Även om man pratar om millisekunder som skiljer så är det i alla fall av största vikt.

Men Sverige har även fördelar som billig el, grön el, stabilt elnät och det finns ett välutbyggt fibernät. Söder om Gävle är flaskhalsen bristen på elkapacitet. Det problemet finns inte i samma utsträckning norr om Gävle. Även det är något som talar till Dalarnas fördel.
Men det finns en del att jobba med, ett sådant område är att Sverige har en föråldrad ellag. Ett annat problem är de långa ledtiderna när och om en utbyggnad av kraftnätet måste göras, något som skapar en osäkerhet.

Maud Hallmans säger att det kommer förfrågningar med jämna mellanrum och att de även varit ute och visat olika områden.
När en förfrågan kommer gäller det att kommunerna är förberedda och på tårna. Hon lyfter just Hedemora som ett gott föredöme med bland annat den etableringsstrategi som finns antagen och där ett område som pekas ut är att arbeta med etableringar av datacenter. Samt att det finns en person som har som arbetsuppgift att jobba med dessa frågor.

Men det handlar även om att kommunerna ska ha mark tillgänglig, att detaljplanerna är antagna och att man kartlagt vilka förutsättningar som finns för etablering av ett datacenter. Ett sådant arbete har precis genomförts i Smedjebacken.

Syftet med satsningen datacenter är att stärka upp näringslivet i Dalarna men även att få fler arbetstillfällen till länet.
– Vi tittar på hur det skulle gynna samhället i stort.

Maud Hallmans har tillsammans med Business Sweden och deltagarna i det nationella samarbetet Data Centers by Sweden samt representanter från Smedjebacken, Hedemora och Avesta, besöket en mässa i Köpenhamn där de bland annat sett hur Danmark arbetat för att locka datacenter att etablera sig, men även passat på att marknadsfört Sverige och Dalarna till framtida etablerare av datacenter.

Publicerad i Annonsbladet vecka 02 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS