ANNONS

Magnus Lindgren, generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige, sa man måste jobba med säkerhetsfrågorna först, att tryggheten beror på hur man upplever säkerheten på en plats.
Foto: Mikael Eriksson

Säkerheten måste alltid komma först

AVESTA. Samla alla goda krafter, ha en samsyn på vad man vill uppnå och ha en tydlig agenda. Det var några av råden som gavs vid mötet om ett tryggare Avesta.

Magnus Lindgren, generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige, fick inleda mötet om hur Avesta kan bli en tryggare stad. Ett 40-tal personer hade bänkat sig i Centrumgården för att ta del av det som sades under kvällen.
Magnus Lindgren sa att man måste skilja på säkerhet och trygghet.
– Tryggheten beror på hur man upplever säkerheten.
– Det finns inget egenvärde i att öka tryggheten i Avesta om det är risk att drabbas av brott.

Lundgren sa att man därför alltid måste jobba med säkerheten först och arbeta brottsförebyggande. Han ondgjorde sig också över begrepp som vardagsbrott. Han vill i stället kalla det för livskvalitetsbrott då det är ett trauma för de som drabbas.
Han lämnade över till Marita Bertilsson, chef för Trygghet Norrtälje. Hon redogjorde för det arbete som de gjort och som lett till att Norrtälje blivit en säkrare kommun och att tryggheten höjts. Nyckeln är att samla alla krafter under ett paraply och att ha en samsyn om vad man vill uppnå och ett tydligt mål. Varje måndag samlas man för att få en nulägesbild av rådande situation och utifrån den bilden kan man sedan ta beslut var och hur man ska jobba.

Mötet avlutades med en paneldiskussion där kommundirektör Anders Friberg, kommunalråd Lars Isacsson, tekniske chefen Mikael Jansson och kommunpolis Thomas Nordström deltog.
Anders Friberg konstaterade att Avesta och Norrtälje har mycket gemensamt. Han sa att det handlar om att involvera hela organisationen i arbete för att göra Avesta till en mer säker stad.
– Det är hela platsens betydelse med en mix av människor och en mix av funktioner. Man måste titta på var rör sig människorna, sa kommunalråd Lars Isacsson.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 21 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS