ANNONS

Några av grannarna till bygget av det särskilda boendet Prästgärdet i Säter har skrivit till Mark- och miljööverdomstolen inför det kommande beslutet om prövningstillstånd. Obs: Bilden togs i oktober i fjol.
Foto: Karin Diffner

Säbo-grannar skriver till Mark- och miljööverdomstolen

SÄTER Några av grannarna till bygget av det särskilda boendet Prästgärdet i Säter har skrivit till Mark- och miljööverdomstolen inför det kommande beslutet om prövningstillstånd.

Bygget av det nya särskilda boendet Prästgärdet, på just Prästgärdet, inleddes för ett år sedan. Men bygget har försenats, först i oktober i fjol efter att Länsstyrelsen Dalarna upphävt det beslut om bygglov som miljö- och byggnämnden i Säters kommun fattat. Detta berodde på att ansökan om bygglov avvek på ett par punkter från detaljplanen.

De nya bygg- och markloven överklagades i början av 2021 av några av grannarna till bygget. Därefter avvisades detta överklagande av Länsstyrelsen Dalarna. Detta beslut blev i sin tur överklagat till Mark- och miljödomstolen. Nu ligger bollen hos Mark- och miljööverdomstolen som ska besluta om prövningstillstånd, vilket alltså innebär att domstolen ska ta upp ärendet.
Detta beslut har ännu inte kommit och grannarna har nu författat en skrivelse till mark- och miljööverdomstolen.

“Vi anser att en ny fastighetsbildning under pågående handläggning av ett bygglov är inte ett skäl för att vi inte skulle vara sakägare i hela bygglovsprocessen. Vi anser att vi ska berömmas vara sakägare även i det andra beslutet om bygglov. Detta beskrivs i vår överklagan”, skriver grannarna i sin skrivelse.

Grannarna påpekar även att de anser att domstolen kan ge prövningstillstånd. “Vi anser att Mark- och miljööverdomstolen kan ge prövningstillstånd för det är viktigt att Mark- och miljööverdomstolen prövar målet för att mark- och miljödomstolarna ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor”, skriver de.

 

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Hedemora/Säter) nr 26, 2021.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS