ANNONS

OBS! Bilden är tagen i coronapandemin.
Foto: Arkivbild

Så väntas Sveriges befolkning växa till 2070

DALARNA. Sveriges folkmängd beräknas växa med drygt två miljoner människor de närmaste 50 åren, visar SCB:s senaste befolkningsframskrivning. Mest ökar den i de äldre åldrarna.

År 2070 beräknas Sverige ha en befolkning på 12,6 miljoner personer. Det är 2,2 miljoner fler än 2020 och motsvarar en ökning med 22 procent.
– Sedan 1970 har befolkningen ökat med 28 procent, så det är en lite långsammare ökning än de senaste 50 åren, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB, i ett pressmeddelande från Statistiska Centralbyrån.
Befolkningen väntas öka såväl för att fler föds än dör som för att fler invandrar än utvandrar.
– Men ökningen blir inte jämn i alla åldrar, utan befolkningen ökar mest i de äldre åldrarna. Därmed blir en större andel av befolkningen äldre.

År 2070 beräknas knappt med 50 procent av befolkningen vara mellan 25 och 64 år, vilket är en lägre andel än 2020.
– Även andelen som är under 25 väntas krympa medan andelen som är 65 år och äldre kommer att växa. Båda beräknas år 2070 utgöra drygt 25 procent vardera av befolkningen, säger Lena Lundkvist.
Både kvinnor födda i Sverige och kvinnor födda utomlands väntas vara äldre när de får barn och i genomsnitt föda färre barn än i dag.
– I framtiden antas kvinnor i genomsnitt vara två år äldre när de får sitt första barn än förstföderskor i dag. Det innebär både att färre kvinnor får barn överhuvudtaget och att färre får flera barn.

I pressmeddelandet står det att på lång sikt antas omkring 100 000 personer invandra varje år. Det är fler än under de senaste 50 åren, men ungefär som genomsnittet på 2000-talet. Antalet utvandrare väntas öka och vara fler än tidigare år. År 2070 beräknas 32 000 fler invandra än utvandra.
SCB gör skillnad på befolkningsframskrivningar och befolkningsprognoser. På kort sikt kan framskrivningen ses som en prognos. Men på längre sikt ska framskrivningen ses som en beräkning som utgår från att dagens beteenden, trender, regler och allmänna förutsättningar förblir desamma i framtiden.
– Framskrivningen är ingen sanning, generellt gäller att osäkerheten är större ju längre fram i tiden man ser. Redan på kort sikt kan förändringar i samhället göra att förutsättningarna för framskrivningen förändras. Därför följer vi upp befolkningsframskrivningen och uppdaterar den varje år, säger Lena Lundkvist.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS