ANNONS

Foto: Dreamstime

Så undviker du trängsel i julhandeln

När julhandeln kommer igång kan det bli trångt i butikerna. Något Svensk handel har skickat ut tips, råd och rekommendationer om till handeln så de kan genomföra julhandeln covidsäkert.

Svensk Handels rekommendationer till handeln och dess anställda heter: “Så här undviker du trängsel i butik under Black Friday och julhandeln”.
Handeln och dess anställda har drabbats hårt av covid-19. Handeln står inför julhandeln – en handelshelg och högtid som är viktiga för handeln.
I samband med julhandeln ökar riskerna för trängsel i butik. Därför behöver handeln vidta ytterligare åtgärder, men också påminna kunder om befintliga åtgärder, som gör att kunder och anställda kan ta det ansvar som Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd kräver.

För fortlevnaden av handelsföretag och arbetstillfällen inom handeln är det viktigare än någonsin att julhandeln kan genomföras på ett tryggt sätt. På samma sätt som Svensk Handels riktlinje är dessa rekommendationer uppdelade i tre olika nivåer.
Nivå 1: Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Dessa utgår från Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt andra tvingande arbetsrättsliga regler, såsom arbetsmiljölagstiftningen. Dessa ska med andra ord alltid följa.
Nivå 2: Svensk Handels rekommendationer. Rekommendationerna indikerar att det är lämpligt att inför dessa åtgärder för att kunna uppfylla gällande lagstiftning och visa ansvar. Rekommendationerna är dock inte bindande och det är viktigt att alltid utgår från den egen verksamhet när man bedömer vilka åtgärder som är lämpliga.
Nivå 3: Tips och goda exempel. Dessa är baserade på bidrag från medlemsföretag. Eftersom alla handelsföretag har olika förutsättningar är förslagen tänkta att användas som inspiration och tips vid bedömning av vilka åtgärder som kan implementeras.

Ett exempel från rekommendationerna:
“Vissa kunder vill undvika att vistas i butiken. Ett tips och gott exempel kan då vara att sätta upp en ringklocka utanför butiken som dessa kunder kan använda för att få hjälp på utsidan.”

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS