ANNONS

För att undvika smittspridning är restaurangen på Björkängens serviceboende stängd.
Foto: Rose-Marie Eriksson

Så påverkar de skärpta restriktionerna verksamheter i Norbergs kommun

NORBERG Norbergs kommun har presenterat ett antal åtgärder för att begränsa smittspridningen av covid -19. Bland annat berörs idrottshallar, bibliotek samt service- och äldreboenden.

De lokala allmänna råden som riktar sig till verksamheter och arbetsgivare är exempel på åtgärder för att undvika smittspridning. Vilken eller vilka av åtgärderna som kan användas avgörs av ansvarig chef.
Några exemFpel är att anpassa öppettiderna genom att utöka eller ändra tiderna så att risken för smittspridning minimeras. Vidare bör man informera om hur många som får samlas i lokalen samtidigt. Att erbjuda digitala alternativ eller att försöka styra besökare till tider när det är mindre trängsel.
Arbetsplatser pekas ut särskilt i de allmänna råden eftersom en stor del av dem som får covid-19 har smittats på jobbet.
Arbetsgivarnas viktigaste åtgärd är att främja arbete hemifrån eller att möjliggöra flexibel arbetstid. Detta så att personalen kan undvika resor med kollektivtrafik under rusningstid så länge som de lokala allmänna råden gäller.

Följande verksamheter berörs i Norberg:
Kulturskolans verksamhet fortsätter utifrån de restriktioner och förhållningssätt som gäller. Alla fysiska konserter ställs in och emblegruppernas storlek minskas.
Norbergs kommunbibliotek är öppet för lån och återlämning, men biblioteket är inte längre en mötesplats. Sittplatser begränsas och de offentliga datorerna får inte längre nyttjas. Alla fysiska arrangemang ställs in.

Fritidsgården Unkan håller öppet i så stor utsträckning som möjligt men tillåter max 50 besökare i lokalen. Till vissa aktiviteter kommer föranmälan att införas.
Idrottshallarna stängs, förutom de tider de är bokade för träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare
I nuläget avråder kommunen bestämt från besök till särskilt boende för äldre och personer med demenssjukdom, samt till grupp- eller serviceboende. Vid eventuella besök ska det ske enligt fastställda rutiner.
Från och med 16 november håller restaurangen på Björkängen stängt för att undvika smittspridning. Restaurangen på Resedan kommer att stänga under lördagar och söndagar från och med lördag 21 november. Uppföljning med restaurangerna kommer att ske kontinuerligt. I Norbergs kommun finns möjlighet att via biståndsbedömare ansöka om matlådedistribution.

Norbergs kommun ställer också in alla egna arrangerade evenemang utom de som är digitala. Kommunen uppmanar all personal att jobba hemifrån om arbetet tillåter. Tjänsteresor undviks så långt som möjligt men vissa undantag kan finnas.
Alla externa sammankomster som inte kan ombokas till digitala möten skjuts upp eller avbokas.
Norbergs kommun genomför inga fysiska företagsbesök under perioden, men digitala möten kommer att hållas efter överenskommelse.
I övrigt följer Norbergs kommun Folkhälsomyndighetens rekommendationer och fortsätter att hålla skolor och förskolor öppna.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS